Προσοχή! Επικίνδυνα παιδικά προϊόντα στην κυπριακή αγορά (ΦΩΤΟ)

Επικίνδυνα παιδικά είδη εντοπίστηκαν στην κυπριακή αγορά

B21FD7F5 5D07 4BDA BEB8 7798E9290EC6

Συνολικά 34 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά των καταναλωτών κοινοποιήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα (RAPEX) την εβδομάδα μεταξύ 07/08/23 – 13/08/2023, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Σημειώνεται ότι τρία από αυτά, έχουν κοινοποιηθεί από την Κύπρο και αφορούν παιδικά είδη.

Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα Safety Gate RAPEX.

Από τα 34 προϊόντα, τα 14 εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, με τρία από αυτά να έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο. Επτά αφορούν στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών, πέντε στην Υπηρεσία Μεταλλείων, τέσσερα στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, δύο στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, ένα στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και ένα στο Τμήμα Περιβάλλοντος.

Στα 14 προϊόντα που αφορούν στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή περιλαμβάνονται παιδικά είδη ένδυσης και παιχνίδια, τα οποία έχουν αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα σοβαρού κινδύνου. Τα τρία έχουν εντοπιστεί αρχικά από την ΥΠΚ στην αγορά της Κύπρου, χωρίς να έχουν προηγουμένως εντοπιστεί στις άλλες χώρες μέλη, και έχουν προχωρήσει με δέσμευση και απόσυρση τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Το κοινό μπορεί να δει τα είδη ΕΔΩ:

Σημειώνεται ότι τα υπόλοιπα προϊόντα, είναι πιθανό να βρίσκονται στην αγορά της Κύπρου και να απειλούν άμεσα την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών και κυρίως των παιδιών. Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έχει ήδη αρχίσει εντατικούς ελέγχους της αγοράς για τυχόν εντοπισμό των προϊόντων.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς, πωλητές που τυχόν διαθέτουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν αμέσως την διάθεση τους και να ειδοποιήσουν την Υπηρεσία. Επίσης καλεί τους καταναλωτές σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο πάνω προϊόντα να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν στον πωλητή, δηλαδή από το κατάστημα από τα οποία τα έχουν προμηθευτεί και παράλληλα να την ενημερώσουν σχετικά.

Σημειώνεται, ακόμα, ότι σύμφωνα με τον περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμο του 2021, σε περίπτωση αγοράς μη ασφαλούς προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται σε αντικατάσταση του προϊόντος, ώστε το προϊόν να είναι σύμφωνο προς τους όρους της σύμβασης πώλησης. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει, δηλαδή να επιστρέψει το προϊόν στον πωλητή και να λάβει πίσω το πλήρες ποσό που πλήρωσε. Υπενθυμίζεται ότι τα πιο πάνω δικαιώματα ισχύουν για περίοδο 2 ετών από την αρχική παράδοση του προϊόντος στον καταναλωτή και ότι την αποκλειστική ευθύνη έναντι του καταναλωτή έχει πάντα ο τελικός πωλητής.

Στην περίπτωση που ο πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονο του μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή για υποβολή καταγγελίας οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας της (www.consumer.gov.cy) ή στη Γραμμή Καταναλωτή 1429, στα Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22200926/22200925/22200923, στο Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150, στο Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613 και στο Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας/Αμμοχώστου 24816160.