Πρόστιμο €100 ευρώ για τις φορολογικές δηλώσεις μετά τις 2 Οκτωβρίου

Μέχρι στιγμής έχουν υποβάλει οριστική φορολογική δήλωση περίπου 130.000

1 Copy Copy 59

Δυο περίπου βδομάδες έχουν απομείνει μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή φορολογικής δήλωσης για το έτος 2022. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Φορολογίας, λιγότεροι από τους μισούς φορολογούμενους, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, έχουν υποβάλει μέχρι στιγμής την οριστική τους δήλωση, ενώ την ίδια στιγμή υπενθυμίζεται ότι οι δηλώσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα, δηλαδή μετά τις 2 Οκτωβρίου, θα έχουν διοικητικό πρόστιμο.

Αναλυτικότερα, μιλώντας στο Τρίτο, η Α’ λειτουργός του Τμήματος Φορολογίας Ειρήνη Ιωάννου ανέφερε ότι στις 2 Οκτωβρίου λήγει η προθεσμία υποβολής φορολογικής δήλωσης. Όσοι υποβάλουν εκπρόθεσμα τη δήλωση τους ανέφερε, θα έχουν διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ. Υποχρέωση για υποβολή φορολογικής δήλωσης έχουν μισθωτοί, συνταξιούχοι και αυτοεργοδοτούμενοι, με μικτό ολικό εισόδημα που ξεπερνά τις 19.500 ευρώ. Στο σημείο αυτό, η κ. Ιωάννου διευκρίνισε ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και όσοι λαμβάνουν εισόδημα χαμηλότερο των 19,500 ευρώ και μάλιστα σε περίπτωση που την υποβάλουν εκπρόθεσμα δεν θα επιβαρυνθούν με πρόστιμο.

Η κ. Ιωάννου ανέφερε ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω Taxisnet και γι αυτό θα πρέπει οι φορολογούμενοι να διαθέτουν κωδικούς και αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), τους οποίους πρέπει να μεριμνήσουν να λάβουν έγκαιρα καθότι χρειάζονται μερικές μέρες για την έκδοση τους.

Μέχρι στιγμής, έχουν υποβάλει την οριστική φορολογική τους δήλωση περίπου 130.000 φορολογούμενοι, ενώ την έχουν επεξεργαστεί αλλά δεν την υπέβαλαν οριστικά άλλες 20.000. Ο αριθμός αυτός μεταφράζεται στο 43% περίπου σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η κ. Ιωάννου υπενθύμισε στο σημείο αυτό ότι όσοι έχουν υποχρεώσεις ή οφειλές για παράδειγμα στο ΓεΣΥ θα πρέπει επίσης να τις πληρώσουν μέχρι τις 2 Οκτωβρίου.

Καταλήγοντας, η κ. Ιωάννου ανέφερε ότι αυτή την περίοδο το Τμήμα Φορολογίας βρίσκεται στη διαδικασία εκκαθάρισης των δηλώσεων του 2019, ενώ στόχος είναι μέχρι το τέλος του χρόνου να φτάσουν μέχρι το 2021. Πρόθεση ανέφερε είναι σε κάποιο στάδιο η εκκαθάριση των δηλώσεων να γίνεται σε ένα εξάμηνο από την υποβολή τους.