ΠΡΩΤΑΡΑΣ: Στηρίζει και το ΕΒΕΑ το γήπεδο γκολφ

Ικανοποίηση ΕΒΕΑ για ανέγερση γηπέδων γκολφ στην Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου

Η ανάπτυξη του έργου θα οδηγήσει στην αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος στην περιοχή

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου (ΕΒΕΑ) χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την πρόοδο στο θέμα της ανέγερσης γηπέδων γκολφ στην Ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου. Η ανέγερση γηπέδων γκολφ στην περιοχή ήταν ένα πάγιο αίτημα τόσον του Επιμελητηρίου και όλων των αρμόδιων φορέων της ευρύτερης περιοχής, το οποίο παρά την έντονη επιθυμία όλων, αντιμετώπιζε διάφορα τεχνοκρατικά προβλήματα τα οποία καθυστερούσαν την υλοποίηση του.

Το ΕΒΕΑ, υποδείκνυε διαχρονικά προς όλες τις κατευθύνσεις από την δεκαετία του 1980, την αναγκαιότητα ανάπτυξης του έργου το οποίο αναμφίβολα θα οδηγήσει στην αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και θα βοηθήσει στην επέκταση της τουριστικής περιόδου.

Υπό τις σημερινές πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνει τόσο η κοινωνία όσο και η επιχειρηματική κοινότητα λόγω πανδημίας, αλλά και των αρνητικών οικονομικών συνεπειών που αυτή επέφερε, η προώθηση υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου θα είναι μία τονωτική οικονομική ένεση στην πληγείσα οικονομία της περιοχής.

Καταλήγοντας, το ΕΒΕΑ κάνει έκκληση προς όλους τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς όπως επισπεύσουν τις διαδικασίες για έκδοση των απαραίτητων αδειών για να μπορέσει επιτέλους να υλοποιηθεί αυτό το τόσο αναγκαίο για την περιοχή έργο.