Πρώτο κουδούνι σε Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές για 41.305 μαθητές

Κατά τη νέα σχολική χρονιά 2022-2023, θα λειτουργήσουν συνολικά 113 σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

6dc6302b8cd0f5597d0b918ee68bd804

Τους μαθητές υποδέχονται σήμερα για την έναρξη της νέα σχολικής χρονιάς, οι σχολικές τάξεις των Γυμνασίων και των Λυκείων, καθώς και της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της χώρας, ενώ οι καθηγητές της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης έχουν επιστρέψει στα σχολεία από την 1η Σεπτεμβρίου.

Με την ευκαιρία της έναρξης των μαθημάτων στη Μέση Εκπαίδευση, ο Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Πρόδρομος Προδρόμου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που αποστάλθηκε από το Υπουργείο, θα επισκεφτεί το Γυμνάσιο Έγκωμης και θα προβεί σε δηλώσεις.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη του στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δρα Κυπριανός Δ. Λούη, κατά τη νέα σχολική χρονιά 2022-2023, θα λειτουργήσουν συνολικά 113 σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, εκ των οποίων 63 Γυμνάσια (μόνο γυμνασιακός κύκλο), 38 Λύκεια και 8 εξατάξια σχολεία με πλήρη γυμνασιακό και λυκειακό κύκλο, περιλαμβανομένου και του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου. Επίσης, θα λειτουργήσουν 5 Εσπερινά Γυμνάσια-Λύκεια, στα οποία οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Αναμένεται ότι κατά τη νέα σχολική χρονιά θα φοιτήσουν συνολικά 41.305 μαθητές και μαθήτριες, εκ των οποίων οι 23.983 θα φοιτήσουν στον γυμνασιακό κύκλο και οι 17.322 στον λυκειακό κύκλο.

Όπως είχε αναφέρει, η στελέχωση των σχολικών μονάδων έχει ολοκληρωθεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό, αφού μέχρι τα μέσα Αυγούστου έχουν διενεργηθεί 929 διορισμοί συμβασιούχων και 204 διορισμοί μόνιμων επί δοκιμασία καθηγητών/καθηγητριών, ενώ για φέτος το σύνολο των εκπαιδευτικών της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης που αναμένεται να υπηρετήσουν ανέρχεται στους 6.583, ενώ αναμένεται μικρός αριθμός πρόσθετων διορισμών συμβασιούχων εκπαιδευτικών πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Οι μαθητές/μαθήτριες κατά την αυριανή πρώτη μέρα θα κατανεμηθούν σε τμήματα και θα πάρουν τα βιβλία και το πρόγραμμά τους.

Εξάλλου, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε, σε πρόσφατη συνέντευξη του στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Δρ. Ηλίας Μαρκάτζιη, κατά τη φετινή σχολική χρονιά θα αξιοποιηθούν και τα νέα σχολικά εγχειρίδια τα οποία έχουν ειδικά συγγραφεί βάσει των Αναλυτικών Προγραμμάτων των Τεχνικών Σχολών.

Σημείωσε ότι κατά την ακαδημαϊκή σχολική χρονιά 2022-2023 τα σχολεία Τεχνικής Εκπαίδευσης αναμένεται ότι θα στελεχώσουν περισσότεροι από 650 εκπαιδευτές και θα φοιτήσουν περίπου 6.200 άτομα.

Κατά την ίδια χρονιά θα λειτουργήσουν 11 Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΤΕΣΕΚ), 3 Λύκεια και ΤΕΣΕΚ (μικτά Σχολεία) στην Πόλη Χρυσοχούς, στο Όμοδος και στην Έμπα, ενώ 2 κλάδοι Τεχνικής Εκπαίδευσης θα λειτουργήσουν στον Αγρό και στη Σολέα.

Επίσης θα λειτουργήσουν 5 Εσπερινές Σχολές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΣΤΕΕ) και 5 Προγράμματα Διά Βίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΠΔΒΕΕΚ) σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Αμμόχωστο.

Υπενθυμίζεται ότι για τα άλλα Προγράμματα που προσφέρονται από τη ΔΜΤΕΕΚ, την Δημόσια Ανώτερη Σχολή ΜΙΕΕΚ, Εσπερινές Σχολές, Διά Βίου και Σύστημα Μαθητείας, οι ημερομηνίες έναρξης διαφέρουν και είναι δημοσιευμένες στον Ιστότοπο του ΥΠΑΝ.

Στο πλαίσιο του ΣΤΕΕΚ λειτουργεί η Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ΜΙΕΕΚ, στην οποία φέτος προσφέρονται 22 προγράμματα σπουδών. Στα ΜΙΕΕΚ αναμένεται να φοιτήσουν στο πρώτο έτος περί τους 400 σπουδαστές/σπουδάστριες.

ΚΥΠΕ