ΠΥ: Στο 0,17%, το ποσοστό επαγγελματιών πυροσβεστών

Τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας

22ef97d8d6aab59f5a7f8a779c21e96b

Το ποσοστό επαγγελματιών πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένων και των πυροσβεστών που υπηρετούν στα αεροδρόμια, ανέρχεται στο 0,17%, αναφέρει, σε ανακοίνωση της, η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, σχετικά με δημοσίευμα, το οποίο αναφέρεται σε στοιχεία που έδωσε η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat) και σε αναφορά στο ότι η Κύπρος είναι η δεύτερη σε ποσοστό επαγγελματιών πυροσβεστών στην Ε.Ε. με ποσοστό πυροσβεστών 0,38%, το οποίο αντιστοιχεί σε 1.622 πυροσβέστες από ένα σύνολο 431.716 εργατικού δυναμικού, αναφέρει ότι λαμβανομένου υπόψη ότι φαίνεται τα αριθμητικά στατιστικά της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat) να αφορούν τρεις Υπηρεσίες (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τμήμα Δασών, Υπηρεσία Θήρας), οι οποίες ασχολούνται με την Αγροτοδασοπυρόσβεση διευκρινίζεται ότι, οι επαγγελματίες πυροσβέστες της Κυπριακής Δημοκρατίας που εργοδοτούνται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, ανέρχονται σε 737 οργανικές θέσεις, συμπεριλαμβανομένων των περίπου 100 πυροσβεστών που υπηρετούν στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου και οι οποίοι δεν δραστηριοποιούνται στις πόλεις και στην ύπαιθρο.

«Λαμβάνοντας υπόψη τους πιο πάνω αριθμούς, το ποσοστό επαγγελματιών πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένων και των πυροσβεστών που υπηρετούν στα αεροδρόμια είναι 0,17% και προτελευταία αναλογικά με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ», προσθέτει.

Σημειώνει, επιπρόσθετα, ότι τα στατιστικά της Eurostat αναφέρονται σε επαγγελματίες πυροσβέστες. Οπως επισημαίνει, επαγγελματίας πυροσβέστης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σημαίνει πυροσβέστης, ο οποίος έχει συμπληρώσει με επιτυχία τριετή κύκλο Ακαδημαϊκών σπουδών και ο οποίος διαθέτει την εκπαίδευση, τις γνώσεις, την επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση, με στόχο την προστασία ζωής και περιουσίας, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε πυρκαγιές αστικού ιστού, όπως γενικής φύσεως πυρκαγιές, πυρκαγιές σε κτίρια ή άλλα υποστατικά, σε βιομηχανικές περιοχές, διασώσεις από τροχαία δυστυχήματα, ειδικές διασώσεις, διασώσεις από ορεινές περιοχές, διασώσεις από υγρό στοιχείο, αντιμετώπιση τεχνολογικών καταστροφών, διάσωση ζωής ή περιουσίας από σεισμούς, από έντονα καιρικά φαινόμενα, ανταποκρίσεις σε επικίνδυνα υλικά, πετροχημικά, ως επίσης και ανταποκρίσεις σε κατάσβεση πυρκαγιών σε αγροτοδασικές περιοχές.

Αναφέρει, τέλος, ότι πέραν των πιο πάνω, από τις 737 οργανικές θέσεις οι περίπου 80 είναι κενές.