Ρυθμίσεις για νέους ιδιωτικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρισμού

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα το νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021».

ilektrismosk Ηλεκτρισμός, παραγωγή ηλεκτρισμού

Με στόχο τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας περί Ηλεκτρισμού, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα το νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021».

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση της Αναπληρώτριας Κυβερνητικής Εκπροσώπου, Νιόβης Παρισινού, η επικαιροποίηση αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη διότι η υφιστάμενη περί Ηλεκτρισμού νομοθεσία είναι απαρχαιωμένη και χωρίς ουσιαστική αναβάθμιση για δεκαετίες.

Όπως επισημαίνει η κ. Παρισινού, “ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας κρίθηκε επιβεβλημένος ώστε να συνάδει, μεταξύ άλλων, με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, το συνεχές μεταβαλλόμενο περιβάλλον στον τομέα του ηλεκτρισμού και της επερχόμενης λειτουργίας της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού”.

Επίσης, αναφέρει, “λήφθηκαν υπόψη η δημιουργία νέων ιδιωτικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρισμού και εγκαταστάσεων αποθήκευσης ηλεκτρισμού, η ανάγκη εκσυγχρονισμού των αδειοδοτήσεων των επαγγελματιών ηλεκτρολόγων και η δια βίου μάθηση, η ανάγκη ένταξης των επιθεωρήσεων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ως ανταγωνιστική δραστηριότητα και η κατάργηση μονοπωλιακών καθεστώτων, καθώς και η ανάγκη για περιοδική επιθεώρηση των υφιστάμενων ενεργοποιημένων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων”.