Στο 11,4% των χορηγήσεων ή στα €2,93 δισ. τα ΜΕΧ στο τέλος Απριλίου

Οι συνολικές χορηγήσεις αυξήθηκαν από €25.554 εκατ. στο τέλος Μαρτίου στα €25.743 εκατ. στο τέλος Απριλίου

b b b b 04 kentrikh senaria11

Στο 11,4% επί του συνόλου των χορηγήσεων διαμορφώθηκαν οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις στο τέλος Απριλίου 2022, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Κεντρική Τράπεζα την Παρασκευή. Οι ΜΕΧ διαμορφώθηκαν στα €2,93 δισ., από €2,92 δισ. τον Μάρτιο του 2022.

Οι συνολικές χορηγήσεις αυξήθηκαν από €25.554 εκατ. στο τέλος Μαρτίου στα €25.743 εκατ. στο τέλος Απριλίου.

Οι χορηγήσεις των νοικοκυριών ανέρχονταν στο τέλος Απριλίου του 2022 σε €10.635 εκ., των μη χρηματοδοτικών εταιρειών σε €13.077 εκ. Επιπλέον €1.689 εκ. χορηγήσεις ανήκαν σε λοιπές χρηματοδοτικές εταιρείες, ενώ οι χορηγήσεις της γενικής κυβέρνησης ανέρχονταν σε €342 εκ.

Οι ΜΕΧ των νοικοκυριών ανέρχονταν σε €1.474 εκ., τον Απρίλιο του 2022, ενώ των μη χρηματοδοτικών εταιρειών ανέρχονταν σε €1.181 εκ. Επιπλέον €281 εκ. ΜΕΧ είχαν λοιπές χρηματοδοτικές εταιρείες.

Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ ανήλθε στο 45,4% στο τέλος Απριλίου του 2022.

Οι συνολικές χορηγήσεις που αναδιαρθρώθηκαν μέχρι το τέλος Απριλίου ανέρχονταν στα €3.323 εκατ., από τα οποία €1.427 εκατ. εξακολουθούν να παραμένουν στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις.

ΚΥΠΕ