Στους 12 μήνες η περίοδος για αλλαγή προσωπικού ιατρού- Όλες οι πληροφορίες

Όλες οι πληροφορίες για αλλαγή προσωπικού ιατρού

FD35BB06 C09B 4463 8CE2 1696FA99A9A1

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας σε ανακοίνωση ενημερώνει τους δικαιούχους ότι από την 31η Αυγούστου 2022, η ελάχιστη περίοδος του δικαιώματος για αλλαγή προσωπικού ιατρού (ΠΙ) θα αυξηθεί από τους έξι (6) στους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία εγγραφής των δικαιούχων στον κατάλογο του υφιστάμενου ΠΙ τους.

Επιπρόσθετα, κατά την αλλαγή ΠΙ ο δικαιούχος δηλώνει πλέον το λόγο αλλαγής ΠΙ, μέσω του Συστήματος Πληροφορικής:

             Στην περίπτωση που υποβάλλεται αίτημα εγγραφής σε κατάλογο ΠΙ μέσω της Πύλης Δικαιούχων του Συστήματος Πληροφορικής, ο δικαιούχος συμπληρώνει το απαιτούμενο πεδίο, ως ακολούθως:

             Διαχείριση προσωπικών ιατρών – Αίτημα εγγραφής σε προσωπικό ιατρό:

Κατόπιν αναζήτησης και επιλογής του προσωπικού ιατρού για τον οποίο θα υποβληθεί αίτημα εγγραφής, κατά την επιβεβαίωση του αιτήματος ο δικαιούχος καλείται να καταχωρήσει το λόγο αλλαγής προσωπικού ιατρού.

             Στην περίπτωση που η αλλαγή ΠΙ ολοκληρώνεται κατόπιν επίσκεψης του δικαιούχου στον ΠΙ και εγγραφής του στον κατάλογο δικαιούχων του από τον ΠΙ, ο λόγος αλλαγής ΠΙ που δηλώνει ο δικαιούχος καταχωρείται στο Σύστημα Πληροφορικής από τον ΠΙ.

Σημειώνεται ότι και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις, με την ολοκλήρωση της εγγραφής του δικαιούχου στον κατάλογο ΠΙ, ο προηγούμενος ΠΙ ενημερώνεται από τον Οργανισμό για τη διαγραφή του δικαιούχου και το λόγο διαγραφής του από τον κατάλογο δικαιούχων του.