Τα Κ.Ι.Ε δίνουν υποτροφίες στα μαθήματα Ξένων Γλωσσών – Κάνε τώρα την αίτηση σου

Όλες οι πληροφορίες

glosses 500

Τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (K.I.E.) ανακοινώνουν ότι από την Πέμπτη, 5 Μαΐου 2022, αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για χορήγηση υποτροφιών στα μαθήματα των Ξένων Γλωσσών Κ.Ι.Ε. για τη σχολική χρονιά 2022-2023.

Για τη διεκδίκηση υποτροφίας πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο αίτησης (ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022-2023), και να επιστραφεί στο Κ.Ι.Ε. φοίτησης του/της μαθητή/μαθήτριας, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία αναφέρονται στη σχετική αίτηση,  το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2022.

Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης για διεκδίκηση υποτροφίας, έχουν όσοι/όσες μαθητές/μαθήτριες φοιτούν σε μαθήματα Ξένων Γλωσσών κατά φετινή σχολική χρονιά, 2021-2022, έχουν πλήρη φοίτηση και θα παρακαθήσουν στις Τελικές Ενιαίες Γραπτές Εξετάσεις των Κ.Ι.Ε.

Για τον καταρτισμό τoυ τελικού καταλόγου υποψηφίων για χορήγηση υποτροφιών, λαμβάνονται υπόψη και μοριοδοτούνται τα πιο κάτω κριτήρια:

  1. Οι βαθμολογίες τετραμήνων
  2. Ο βαθμός τελικής εξέτασης
  3. Ο αριθμός απουσιών
  4. Το ακαθάριστο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ΔΕΝ έχουν όσοι/όσες μαθητές/μαθήτριες ανήκουν στις πιο κάτω κατηγορίες:

i) Μαθητές/μαθήτριες που θα έχουν ολική απαλλαγή διδάκτρων κατά τη σχολική χρονιά 2022-2023 (π.χ. τρίτο παιδί που θα φοιτά στο Κ.Ι.Ε., λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, δυσπραγούντες μαθητές και μαθήτριες που λαμβάνουν δημόσιο χορήγημα κ.λπ.).

ii) Μαθητές/μαθήτριες που φοιτούσαν στο τελευταίο επίπεδο οποιασδήποτε γλώσσας, κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022.

iii) Μαθητές/μαθήτριες που φοιτούσαν στο επίπεδο Αγγλικών επιπέδου ΠΡΚ, κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022.

iv) Ενήλικες μαθητές/μαθήτριες

Οι Αιτήσεις για χορήγηση υποτροφιών, πρέπει να παραδίδονται στο Κ.Ι.Ε. από τους γονείς ή κηδεμόνες. Εκπρόθεσμες ή ελλιπείς αιτήσεις, οι οποίες δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, δεν θα γίνονται δεκτές ούτε θα προωθούνται.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στους/στις Διευθύνοντες /Διευθύνουσες, των Κ.Ι.Ε.