Τι ισχύει με γάμους, βαπτίσεις και φεστιβάλ μέχρι 15 Σεπτεμβρίου

gamoi koronoios ΓΑΜΟΙ, ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ, Φεστιβάλ

Καμιά τελική απόφαση για πανηγύρια και φεστιβάλ

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων του Υπουργείου Υγείας, με τις οποίες δίνοντας συστάσεις στους διοργανωτές εκδηλώσεων, όπως είναι οι γάμοι, οι συναυλίες, τα φεστιβάλ και τα πανηγύρια, επισημαίνεται εκ νέου ότι οι μαζικές εκδηλώσεις επιτρέπονται μόνο υπό συγκεκριμένους όρους και στη βάση των ισχυόντων υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Σε σχέση με τη διεξαγωγή γάμων, υπενθυμίζεται ότι μέχρι τις 21 Αυγούστου ο μέγιστος αριθμός προσώπων που επιτρέπεται 250 άτομα σε εξωτερικό χώρο.

Από τις 22 Αυγούστου μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου, ο μέγιστος αριθμός ατόμων (φυσική παρουσία σε δείπνο) που μπορούν να παρευρεθούν σε γάμους ή βαφτίσεις, ορίστηκε στα 350 άτομα.

Επαναλαμβάνεται πως, στο παρόν στάδιο, η διοργάνωση και η διεξαγωγή συναυλιών επιτρέπεται ΜΟΝΟ σε υπαίθρια αμφιθέατρα και όχι σε οποιονδήποτε άλλο υπαίθριο χώρο (π.χ. γήπεδα), και νοουμένου ότι τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες που προβλέπονται στο Πρωτόκολλο για τη λειτουργία υπαίθριων αμφιθεάτρων.

Σε ό,τι δε αφορά στη διεξαγωγή πανηγυριών και φεστιβάλ, υπενθυμίζεται ότι δεν έχει ληφθεί καμία τελική απόφαση ως προς το πότε θα επιτραπεί η διενέργειά τους. Συνεπώς, η πραγματοποίηση τέτοιας μορφής εκδηλώσεων αποτελεί παραβίαση των σχετικών Διαταγμάτων και συνιστά αδίκημα.

Τις προηγούμενες μέρες έχει περιέλθει στην αντίληψη των αρμοδίων Αρχών η πραγματοποίηση μαζικών εκδηλώσεων, στις οποίες δεν τηρήθηκαν τα απαραίτητα μέτρα σε ό,τι αφορά στις αποστάσεις ή τον μέγιστο αριθμό ατόμων.

Τα στοιχεία αυτά δόθηκαν για περαιτέρω διερεύνηση και δέουσες ενέργειες από την Αστυνομία, ενώ σε συνεννόηση των Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης και του Υφυπουργού Τουρισμού, δόθηκαν οδηγίες σε όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες για εντατικοποίηση των ελέγχων και αυστηρή επιβολή των προστίμων σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, όπου διαπιστώνεται παραβίαση.

Πηγή: Offsite