Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση για το σχέδιο ενοίκιο έναντι δόσης

Το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη

AE47CC8C 15B3 46A4 9077 A68266ABC491

Το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη.

Μεταξύ των αποφάσεων που λήφθηκαν είναι και η πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών για το ενοίκιο έναντι δόσης.

Η πρόταση προκύπτει μετά από τις διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές. Πλέον η πρόταση παραπέμπεται στην αρμόδια αρχή που είναι ο έφορος κρατικών ενισχύσεων ως προβλέπουν οι σχετικές διαδικασίες για λήψη της τελικής επικύρωσης από τις αρμόδιες αρχές τις ΕΕ.