ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ: «Πόρτα» σε όσους πάνε να ψηφίσουν φορώντας μάσκα με έμβλημα κόμματος

Βουλευτικές Εκλογές 2021: Προϋποθέσεις για είσοδο των ψηφοφόρων σε εκλογικό κέντρο

download 5 Βουλευτικές Εκλογές 2021

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών διευκρινίζει ότι στη βάση του πρωτοκόλλου για τον κορωνοϊό COVID-19 του Υπουργού Υγείας, που διέπει τη διαδικασία ψηφοφορίας στα φυσικά εκλογικά κέντρα, οι ψηφοφόροι, κατά την είσοδο τους στο εκλογικό κέντρο, θα πρέπει να απολυμαίνουν τα χέρια τους και να φέρουν μάσκα προστασίας, καθ΄ όλη τη διάρκεια που θα βρίσκονται σε αυτό.

Τονίζει περαιτέρω, πως δεν θα γίνονται αποδεκτοί στο εκλογικό κέντρο εκλογείς, που θα φέρουν μάσκα προστασίας με τυπωμένο το όνομα ή το έμβλημα πολιτικού κόμματος ή συνδυασμού ή υποψηφίου, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, που να υποδηλώνει την προτίμηση του εκλογέα, προς συγκεκριμένο συνδυασμό ή υποψήφιο.