Υφ.Τουρισμού: Δέχεται αιτήσεις για αναβάθμιση τουριστικών καταλυμάτων

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται στα €4.700.000

9A42311D C62A 4012 B88F C6142BD160A7

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών για Έργα Αναβάθμισης Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων σε Ύπαιθρο, Ορεινές και Απομακρυσμένες Περιοχές για τον Εκσυγχρονισμό και την Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του Τουριστικού Προϊόντος δημοσίευσε την Τετάρτη το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Όπως αναφέρεται, το Σχέδιο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Μέτρου C3.1I8 «Ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας του τομέα του τουρισμού με έμφαση στην ύπαιθρο, καθώς και στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές» του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου και θα χρηματοδοτηθεί από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με το Υφυπουργείο, στόχος του Σχεδίου είναι η στήριξη επενδύσεων σε επιχειρήσεις ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων στα ορεινά, την ύπαιθρο και τις απομακρυσμένες περιοχές για τον εμπλουτισμό, εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών τους, τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών οι οποίες αφορούν σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού και την εξυπηρέτηση εξειδικευμένων εποχιακών αναγκών και ιδιαιτεροτήτων και τον εκσυγχρονισμό υπηρεσιών μέσω ψηφιακής αναβάθμισης.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται στα €4.700.000, συνεχίζει η ανακοίνωση, προσθέτοντας πως οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 1η Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 12.00 μ.μ. ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Σημειώνεται πως η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων (άμεση αξιολόγηση) και το ανώτατο ποσό εγκρίσεων δεν θα ξεπεράσει το διαθέσιμο προϋπολογισμό της Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον τελικό Οδηγό του Σχεδίου στον οποίο αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες, μαζί και τα Παραρτήματα, περιλαμβανομένου του εντύπου της Αίτησης, στη σελίδα του Υφυπουργείου Τουρισμού www.tourism.gov.cy στα «Κίνητρα & Επιχορηγήσεις», καταλήγει η ανακοίνωση, ενώ για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια Λειτουργό στο τηλέφωνο 22691124 και την ηλεκτρονική διεύθυνση ~~AnnaPafiti@visitcyprus.com.

Πηγή: ΚΥΠΕ