Εκστρατεία για τους ιδιοκτήτες σκυλιών από παιδιά του Β’ Δημοτικού Σωτήρας (photos)

Τα παιδιά της Γ΄ τάξης του Β΄ Δημοτικού Σχολείου Σωτήρας, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος που επέδειξαν για τα κατοικίδιά τους, συν-αποφάσισαν με τις δασκάλες τους να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο θέμα, έχοντας ως βασικό προβληματισμό προς διερεύνηση «Μπορώ να αφήνω για λίγη ώρα ελεύθερο το σκύλο μου;». Με άλλα λόγια, δασκάλες και παιδιά, συνοικοδόμησαν ενότητα κριτικού γραμματισμού, προσεγγίζοντας το θέμα μέσω ποικίλων μαθημάτων, δηλαδή διαθεματικά. Η όλη προσπάθεια λοιπόν εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της Παιδαγωγικής του Κριτικού Γραμματισμού, όπως αυτή προβάλλεται στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών της Νέας Ελληνικής Γλώσσας.

Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας ήταν τα παιδιά να γνωρίσουν τις ποικίλες οπτικές που υπάρχουν στην κοινωνία μας γύρω από το εν λόγω θέμα, διευρύνοντας τους ορίζοντές τους. Η ενότητα στόχευε παράλληλα στο να γνωρίσουν τα παιδιά, με συνεργατικό τρόπο, το πώς οι εν λόγω οπτικές δομούνται μέσα από τις διάφορες γλωσσικές επιλογές. Ωστόσο, απώτερος σκοπός της ενότητας ήταν η ευαισθητοποίηση και η δράση των παιδιών για ένα κοινωνικό φαινόμενο που τα ίδια εντόπισαν στην κοινότητά τους, λόγω του αυξημένου αριθμού σκύλων με λουρί που κυκλοφορούν ελεύθεροι προκαλώντας ζημιές και ακαθαρσίες σε ξένες περιουσίες, πεζοδρόμια ακόμα και στα σχολεία. Ως εκ τούτου, με την ανάπτυξη της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας τα μαθήματα ήρθαν να εξυπηρετήσουν την πραγματική ζωή των παιδιών, κάτι που κράτησε το ενδιαφέρον τους αμείωτο μέχρι το τέλος!

Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά μελέτησαν διάφορες απόψεις για το “πόση ώρα πρέπει να αφήνω ελεύθερο το σκύλο μου”. Μελέτησαν τις απόψεις κτηνιάτρων, ιδιοκτητών σκύλων, δημαρχείων, κατοίκων που ενοχλούνται αλλά και τους σχετικούς νόμους του κράτους. Με άλλα λόγια, τα παιδιά, συμμετέχοντας ενεργά σε αυτήν τη διαδικασία, εντόπισαν και μελέτησαν αντιπαραβολικά, με τη βοήθεια των δασκάλων τους, σχετικά κείμενα και διαπίστωσαν πως πολλοί ιδιοκτήτες δεν γνωρίζουν βασικές πληροφορίες όσον αφορά τη φροντίδα και εκπαίδευση του σκύλου τους αλλά και τις υποχρεώσεις τους απέναντί του, με αποτέλεσμα να τους αφήνουν ελεύθερους και να προκαλούν ζημιές και ακαθαρσίες σε ξένες περιουσίες.
Έτσι, θέλοντας να ενημερώσουν τους ιδιοκτήτες σκύλων και παράλληλα και να τους ευαισθητοποιήσουν για τη σωστή εκπαίδευση των σκύλων τους, τα παιδιά, συναποφάσισαν και δημιούργησαν σχετικές αφίσες. Ακολούθως, αφού συνεννοήθηκαν με τους υπεύθυνους του Δήμου Σωτήρας, τις ανάρτησαν στα τζάμια του Δημαρχείου, από όπου περνά αρκετός κόσμος. Τέλος, έγραψαν ένα γράμμα στο Δήμαρχο Σωτήρας κ. Γεώργιο Τάκκα με κάποιες ιδέες-εισηγήσεις που είχαν, όπως τη διοργάνωση μιας ημερίδας σκύλου. Η ημερίδα αυτή θα μπορούσε να περιλαμβάνει διάλεξη για τη φροντίδα του σκύλου, κτηνιάτρους να λύνουν απορίες για τη φροντίδα του, επίδειξη καθαριότητας σκύλου και διαγωνισμός ομορφιάς σκύλου, ώστε ο στόχος για ευαισθητοποίηση και καλύτερη ενημέρωση των ιδιοκτητών σκύλων να υλοποιηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό.

Υπεύθυνες δασκάλες
Άννα Γεωργίου – Άντρη Ονουφρίου