Το Σάββατο η τελευταία μέρα προβολής αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων

Το Σάββατο η τελευταία μέρα προβολής αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων

4ADD4751 F7F7 4866 8D55 4BA5053F70DF

Απαγορεύεται η προβολή ή η μετάδοση από τους σταθμούς των αποτελεσμάτων οποιωνδήποτε δημοσκοπήσεων που σχετίζονται με εκλογές επτά μέρες πριν από την διεξαγωγή οποιωνδήποτε εκλογών, σύμφωνα με τον Νόμο, υπενθυμίζει σε εγκύκλιο την Τετάρτη, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. Η τελευταία μέρα προβολής ή μετάδοσης των αποτελεσμάτων οποιωνδήποτε δημοσκοπήσεων σχετίζονται με τις εκλογές είναι το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 24:00, σημειώνει.

Συγκεκριμένα, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου «επισύρει την προσοχή» των Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών στις πρόνοιες του άρθρου 46(1) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/98, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, σύμφωνα με τις οποίες: «Απαγορεύεται η προβολή ή η μετάδοση από τους σταθμούς των αποτελεσμάτων οποιωνδήποτε δημοσκοπήσεων που σχετίζονται με εκλογές επτά μέρες πριν από την διεξαγωγή οποιωνδήποτε εκλογών».

Η Αρχή σημειώνει ότι «αναμένει ότι όλοι οι οργανισμοί θα λάβουν τα αναγκαία μέτρα προς συμμόρφωση με τις πρόνοιες τις Νομοθεσίας».

Λαμβάνοντας υπόψη, προσθέτει, ότι ως ημέρα διεξαγωγής των εκλογών έχει καθοριστεί η 5η Φεβρουαρίου 2023, η τελευταία μέρα προβολής ή μετάδοσης των αποτελεσμάτων οποιωνδήποτε δημοσκοπήσεων σχετίζονται με τις εκλογές είναι το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 24:00.

Παράληψη συμμόρφωσης προς το περιεχόμενο της εγκυκλίου συνεπάγεται τη λήψη μέτρων και την πιθανή επιβολή ανάλογων κυρώσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας, καταλήγει η εγκύκλιος.

Πηγή: KYΠΕ