ΠΡΩΤΑΡΑΣ: Επεκτείνεται γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή Βρυσούδια

Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) από την επέκταση υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας στην τοποθεσία Βρυσούδια στο Δήμο Παραλιμνίου

mimarlik bolumu Ξενοδοχειακή μονάδα

Αυτούσια η ανακοίνωση της ομάδας μελέτης I.A.CO Environmental & Water Consultants Ltd:

Δια της παρούσης, η I.A.CO Environmental & Water Consultants Ltd εκ μέρους του Κύριου του Έργου (DEROVA LTD) σας ενημερώνει για την επέκταση υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας στην τοποθεσία Βρυσούδια στο Δήμο Παραλιμνίου, στην Επαρχία Αμμοχώστου.

Στα πλαίσια της γνωμοδότησης της Περιβαλλοντικής Αρχής αναφορικά με το υπό εξέταση έργο, η I.A.CO Environmental & Water Consultants Ltd έχει εκπονήσει Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ). Στην ΜΕΕΠ παρουσιάζεται αναλυτικά το υπό εξέταση έργο και τα χαρακτηριστικά κατασκευής και λειτουργίας του, το βιοτικό, αβιοτικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, καθώς επίσης και η εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και τα μέτρα που προτείνονται προς μετριασμό τους.

Για την εφαρμογή του άρθρου 26 του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου του 2018, ο Κύριος του Έργου πρέπει να ενημερώσει και να δώσει την δυνατότητα στην ενδιαφερόμενη αρχή τοπικής διοίκησης και το κοινό να υποβάλουν σχόλια και προτάσεις για τις επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον.

Προς τον σκοπό αυτό, και για αποτελεσματικότερη ενημέρωση και συμμετοχή του κοινού η ΜΕΕΠ θα είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στην ακόλουθη ιστοσελίδα http://iaco.synology.me:5000/sharing/pmNdaCs5R, έως την Κυριακή 12/12/2021.

Οποιαδήποτε σχόλια επί της μελέτης μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@iaco.com.cy ή μέσω φαξ στο 22519904, εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος.

Θα είμαστε στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινίσεις.

Με τιμή,

Η Ομάδα Μελέτης

I.A.CO Environmental & Water Consultants Ltd