Έκτακτα σχέδια κατάρτισης εργαζομένων ξενοδοχειακού τομέα

Την υλοποίηση δύο έκτακτων σχεδίων κατάρτισης εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες ανακοίνωσε το Υπ. Εργασίας

Την υλοποίηση δύο έκτακτων σχεδίων κατάρτισης εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες και σε κέντρα αναψυχής ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε την υλοποίηση του Έκτακτου Σχεδίου Κατάρτισης Εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες που βρίσκονται σε ολική ή μερική αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2019 – Μαρτίου 2020 και Ιανουαρίου 2020 – Μαΐου 2020, για τα Ξενοδοχεία Ορεινών Θέρετρων.

Επίσης, το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε την υλοποίηση του έκτακτου Σχεδίου Κατάρτισης Εργαζομένων σε Κέντρα Αναψυχής που βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και στο παραλιακό μέτωπο Πάφου και Συναφείς με την Τουριστική Βιομηχανία Επιχειρήσεις που βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και τελούν υπό αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2019 – Μαρτίου 2020.

Σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο σκοπός των έκτακτων σχεδίων είναι η παροχή ευκαιριών κατάρτισης στους εργαζόμενους των εν λόγω ξενοδοχειακών μονάδων και κέντρων αναψυχής, με απώτερο στόχο τη βελτίωση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και κατ’ επέκταση την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου.

Το Σχέδιο Κατάρτισης Εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες, που βρίσκεται σε ολική ή μερική αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2019 – Μαρτίου 2020 και Ιανουαρίου 2020 – Μαΐου 2020 (για τα Ξενοδοχεία Ορεινών Θερέτρων) θα εφαρμοστεί για δύο περιόδους, ήτοι από την 1η Νοεμβρίου 2019 μέχρι την 31η Μαρτίου 2020 και από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι την 31η Μαΐου 2020 (για τα ξενοδοχεία Ορεινών Θερέτρων), ενώ το Σχέδιο Κατάρτισης Εργαζομένων σε Κέντρα Αναψυχής που βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και στο παραλιακό μέτωπο Πάφου και Συναφείς με την Τουριστική Βιομηχανία Επιχειρήσεις που βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου θα εφαρμοστεί από την 1η Νοεμβρίου 2019 μέχρι την 31η Μαρτίου 2020.

Σημειώνεται ότι αμφότερα τα σχέδια θα διεξαχθούν στην ελληνική γλώσσα.