Επιτακτική ανάγκη η συνεχής επένδυση στον τουρισμό

Ένα από τα βασικά ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει διαχρονικά η περιοχή μας στον τομέα του τουρισμού, αφορά την εποχικότητα. Άρθρο του Δρ Μιχάλη Ζουβάνη, Υποψήφιος Δήμαρχος Παραλιμνίου - Δερύνειας (Φρενάρου - Αχερίτου - Βρυσούλλων)

MZPortrait

Τις τελευταίες δεκαετίες ο Δήμος Παραλιμνίου και η επαρχία Αμμοχώστου ευρύτερα, πρωτοστατούν στον τομέα του τουρισμού παγκύπρια και προσελκύουν τη μερίδα του λέοντος σε ό,τι αφορά ντόπιους και ξένους επισκέπτες. Παράλληλα, ο τουρισμός είναι ο τομέας που απασχολεί χιλιάδες δημότες μας και δίνει πνοή στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής κάθε πολίτη της επαρχίας μας. Αποτελεί όμως και ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενο τομέα, ο οποίος δεν επιτρέπει κανένα εφησυχασμό ή στασιμότητα. Οι σημαντικές προκλήσεις που καλούνται οι άνθρωποι του τουρισμού να αντιμετωπίσουν, αφενός λόγω των γεωπολιτικών αναταράξεων και αφετέρου, λόγω της οικονομικής κρίσης, των πληθωριστικών πιέσεων, της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού, της ακρίβειας σε πρώτες ύλες και του έντονου ανταγωνισμού από γειτονικούς προορισμούς, καταδεικνύουν την αναγκαιότητα για συνεχή επένδυση και αναβάθμιση της τουριστικής βιομηχανίας.

Είναι γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο που ο τουρισμός πρέπει να αποτελεί μια από τις βασικότερες προτεραιότητες για το νέο Δήμο Παραλιμνίου, Δερύνειας, Φρενάρου και Αχερίτου – Βρυσούλες. Η δίκη μας προσέγγιση βασίζεται σε τρεις πυλώνες: Αναβάθμιση τουριστικού προϊόντος – Συνεργασία, Άντληση-Αξιοποίηση κονδυλίων και Σχεδίων, Εκσυγχρονισμός.

 

Πυλώνας Αναβάθμισης τουριστικού προϊόντος – Συνεργασίας

 

Ένα από τα βασικά ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει διαχρονικά η περιοχή μας στον τομέα του τουρισμού, αφορά την εποχικότητα, ενώ κάθε χρόνο ακούμε για την ανάγκη επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου. Πολλά μπορούν να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ απαραίτητη είναι η στήριξη της πολιτείας, η οποία, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να αποφασίσει να επιδοτήσει την εργασία, αντί την ανεργία, στον τουρισμό κατά τους χειμερινούς μήνες, τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα, ώστε να δώσει κίνητρο σε ξενοδοχειακές και άλλες μονάδες να συνεχίσουν τη λειτουργία τους.

 

Οι όποιες προσπάθειες, για να αποφέρουν καρπούς, πρέπει να γίνουν μέσα από την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, με τρόπο συντονισμένο, με συνέπεια και συνεργασία με άλλους φορείς της επαρχίας και του κράτους. Είναι πεποίθησή μας ότι οι ενέργειες και πρωτοβουλίες θα πρέπει να γίνονται σε συνάφεια με τους στόχους που έχουν τεθεί από το Υφυπουργείο Τουρισμού στο πλαίσιο της Στρατηγικής Τουρισμού 2030.

 

Έχουμε εμπιστοσύνη και στηρίζουμε τη λειτουργία της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Αμμοχώστου και θεωρούμε ότι θα πρέπει άμεσα να προωθηθούν οι απαραίτητες τροποποιήσεις, ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί σε ένα καθεστώς σταθερότητας προς όφελος ολόκληρης της επαρχίας Αμμοχώστου. Σημαντική παράμετρος για μας είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών και του τουριστικού προϊόντος σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου και της επαρχίας μας και όχι μόνο στο παραλιακό μέτωπο. Αυτό θα γίνει εφικτό μέσα από τη συνεργασία με όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, πρέπει να βασίζεται, μεταξύ άλλων, στη φιλοξενία, που τόσο έντονα χαρακτηρίζει τον κόσμο της επαρχίας και του δήμου μας. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός που κάνει τη διαφορά και δημιουργεί δεσμούς με ένα προορισμό.

 

Στη σύγχρονη εποχή, ο τουρισμός είναι έννοια συνυφασμένη με τις εμπειρίες των επισκεπτών μιας περιοχής, είτε αυτές έχουν να κάνουν με τη γαστρονομία, την παράδοση και τις παραδοσιακές τέχνες, τα μονοπάτια της φύσης και τις ομορφιές της περιοχής μας, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καθαριότητα, την καινοτομία. Εδώ ακριβώς πρέπει να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας.

 

Πυλώνας Άντληση – Αξιοποίηση κονδυλίων και Σχεδίων

 

Προς επίτευξη όλων των πιο πάνω, είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι υποδομές και η κουλτούρα στο νέο δήμο, για να οδηγηθούμε στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και πιο αποδοτική αξιοποίηση υφιστάμενων κονδυλίων από εγχώρια ή και ευρωπαϊκά προγράμματα. Αντίστοιχα, θα πρέπει να γίνεται καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων Σχεδίων που παρέχονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού και από άλλα Υπουργεία, καθώς προσφέρουν την απαραίτητη ώθηση για περαιτέρω αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού.

 

Πυλώνας Εκσυγχρονισμός

 

Η τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας όλων μας. Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, η πλειοψηφία των δυνητικών τουριστών, αξιοποιούν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης όπως και τις διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες – ιστοσελίδες, για να επιλέξουν τον προορισμό των διακοπών τους. Οφείλουμε λοιπόν κι εμείς να αναβαθμίσουμε τη διαδικτυακή παρουσία του τουριστικού μας προορισμού. Οι τουρίστες δικαιούνται να έχουν άμεση, εύκολη και συνεχή πρόσβαση στην πληροφόρηση για κάθε σημείο ενδιαφέροντος. Εκσυγχρονισμός σημαίνει και ενίσχυση των υπηρεσιών μας σε ό,τι αφορά τον βιώσιμο τουρισμό, ένα ακόμα πεδίο στο οποίο υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης.

 

Η μεθοδικότητα, ο συντονισμός, η συνεργασία και συμπόρευση όλων, στη βάση ενός ολοκληρωμένου πλάνου πενταετίας, αποτελούν τα απαραίτητα συστατικά για την επιτυχή αναβάθμιση του τουρισμού, προς όφελος των δημοτών και της ποιότητας ζωής μας.

Άρθρο του Δρ Μιχάλη Ζουβάνη, Υποψήφιος Δήμαρχος Παραλιμνίου – Δερύνειας (Φρενάρου – Αχερίτου – Βρυσούλλων)