Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας

Εσείς το ξέρατε;

Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας

Οι μήνες που ξεκινούν από Κυριακή έχουν πάντα Παρασκευή και 13.