Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας

Εσείς το ξέρατε;

Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας

Η αγγλική έκφραση The quick brown fox jumps over the lazy dog που σημαίνει: Η γρήγορη καφέ αλεπού πηδάει πάνω από τον τεμπέλη σκύλο, χρησιμοποιεί όλα τα γράμματα του Λατινικού αλφάβητου.