Διαθέσιμες οι Δηλώσεις Εισοδήματος Εταιρείας και Αυτοεργοδοτούμενου

Υπάρχει αρκετός χρόνος στους φορολογούμενους να συμμορφωθούν με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

forologikes diloseis φορολογικές δηλώσεις

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, μετά από εντατικές προσπάθειες, έχουν αναρτηθεί στο σύστημα TAXISnet οι Δηλώσεις Εισοδήματος Εταιρείας (ΤΦ4) και Αυτοεργοδοτούμενου με Λογαριασμούς (ΤΦ1 Λογ.) για το Φορολογικό έτος 2021, οι οποίες είναι διαθέσιμες για υποβολή.

Σημειώνεται ότι φέτος, για πρώτη φορά, έχει επιτευχθεί η τόσο έγκαιρη ανάρτηση των Δηλώσεων, έτσι ώστε να δοθεί αρκετός χρόνος στους φορολογούμενους να συμμορφωθούν με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής των πιο πάνω Δηλώσεων είναι η 31η Μαρτίου 2023.

Το Τμήμα Φορολογίας παροτρύνει τους φορολογούμενους και τους εκπροσώπους αυτών να αξιοποιήσουν το 10μηνο χρονικό διάστημα που παρέχεται για έγκαιρη υποβολή των πιο πάνω Δηλώσεων.

Στόχος του Τμήματος είναι η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και των καταληκτικών ημερομηνιών, όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και η αποφυγή παρατάσεων, επιτυγχάνοντας υψηλά επίπεδα φορολογικής συμμόρφωσης.