Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 7 Αυγούστου

Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες!

Λουλούδι (Pixabay)

Του Οσιομάρτυρος Αστερίου θαυματουργού και του Οσίου Νικάνορος θαυματουργού εν Ζάβορδα είναι σήμερα, Δευτέρα 7 Αυγούστου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

  • Αστέριος, Αστέρης, Αστρινός, Αστερινός, Αστρινή, Αστέρω, Αστερία, Αστρούλα, Αστερινή *
  • Νικάνωρ, Νικάνορας

Επίσης, σήμερα είναι η Ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ασσυρίων.

Ανατολή ήλιου: 06:33 – Δύση ήλιου: 20:28 – Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 56 λεπτά

!function(v,t,o){var a=t.createElement(“script”);a.src=”https://ad.vidverto.io/vidverto/js/aries/v1/invocation.js”,a.setAttribute(“fetchpriority”,”high”);var r=v.top;r.document.head.appendChild(a),v.self!==v.top&&(v.frameElement.style.cssText=”width:0px!important;height:0px!important;”),r.aries=r.aries||{},r.aries.v1=r.aries.v1||{commands:[]};var c=r.aries.v1;c.commands.push((function(){var t=v.frameElement||”#_vidverto-476806ff16bdf05cc8b6c5caf3a3f7e0″;c.mount(“8841”,t,{width:720,height:405})}))}(window,document);

Σελήνη 21.1 ημερών