ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ: Οι αποφάσεις του Υπουργείου Γεωργίας μετά τη διαρροή λυμάτων από δεξαμενές

Πώς απαντά το Υπουργείο Γεωργίας για τη ρύπανση στο φράγμα της Άχνας

429400250 923764635917854 1109082907994839357 n exclusive, Δασάκι Άχνας, Υπουργείο Γεωργίας

Οι αρμόδιες Αρχές του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωργίας και Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων) προέβησαν χθες σε διερεύνηση του περιστατικού ρύπανσης στην περιοχή φράγματος Άχνας, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Άχνας κ. Νίκο Βάσιλα, έπειτα από σχετική καταγγελία που έγινε την Κυριακή, 25/2/2024.

Η καταγγελία αφορούσε αστοχία δεξαμενής εξάτμισης υγρών κτηνοτροφικών αποβλήτων που είχε ως αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες αποβλήτων να διαχυθούν σε παρακείμενες γεωργικές καλλιέργειες και να καταλήξουν στο φράγμα της Άχνας.

Κατά την επιτόπια διερεύνηση που έγινε οι αρμόδιες Αρχές διαπίστωσαν τα ακόλουθα:

• Αστοχία της δεξαμενής εξάτμισης υγρών κτηνοτροφικών αποβλήτων και διάχυση ποσότητας αποβλήτων που εκτιμάται ότι ανέρχεται στα 50.000 κυβικά μέτρα. Σημειώνεται ότι ο Φορέας Εκμετάλλευσης της Κτηνοτροφικής Μονάδας (Αγελαδοτροφική Μονάδα) είναι κάτοχος σχετικής εν ισχύ Άδειας Απόρριψης Αποβλήτων, στην οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται η δυνατότητα διάθεσης των υγρών κτηνοτροφικών αποβλήτων της εν λόγω Μονάδας σε κατάλληλες δεξαμενής εξάτμισης.
• Η αστοχία της δεξαμενής εξάτμισης (υποχώρηση των εξωτερικών τοιχίων πλάτους περίπου 5 μέτρων) εκ πρώτης όψεως εκτιμάται ότι οφείλεται σε πρόβλημα στατικότητάς της.
• Η διάχυση των υγρών κτηνοτροφικών απόβλητων έγινε αρχικά προς παρακείμενα γεωργικά τεμάχια με αποτέλεσμα να επηρεαστούν γεωργικές καλλιέργειες (κυρίως σιτηρά και πατατοκαλλιέργειες) σε έκταση περίπου 2 τετραγωνικών χιλιομέτρων.
• Τα υγρά κτηνοτροφικά απόβλητα ακολούθως, και αφού διένυσαν περίπου μια απόσταση 2 χιλιομέτρων, κατέληξαν στο φράγμα της Άχνας.

Ενόψει των πιο πάνω έγιναν ή δρομολογήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:
• Άμεση αποκατάσταση της αστοχίας της δεξαμενής από τον Φορέα Εκμετάλλευσης της Κτηνοτροφικής Μονάδας, με αποτέλεσμα τον τερματισμό της διαρροής. Σημειώνεται ότι η εν λόγω δεξαμενή είναι υπό παρακολούθηση ώστε σε περίπτωση τυχόν νέας αστοχίας να ληφθούν άμεσα μέτρα αποκατάστασής της.
• Καταγραφή σε πρώτη φάση, από το Τμήμα Γεωργίας, όλων των γεωργικών τεμαχίων και των καλλιεργειών τους που επηρεάστηκαν από τα κτηνοτροφικά απόβλητα. Ακολούθως, προγραμματίζεται η αναλυτική εκτίμηση των σχετικών επιπτώσεων, καθώς και η λήψη μέτρων αντιμετώπισής τους.
• Δειγματοληψία νερού από το φράγμα της Άχνας και άμεση ανάλυσή του από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, ώστε να διαπιστωθεί το επίπεδο της ενδεχόμενης ρύπανσής του. Ακολούθως, προγραμματίζεται παρακολούθηση μέσω δειγματοληψιών, της ποιότητας των υπόγειων υδάτων της επηρεαζόμενης περιοχής για διαπίστωση τυχόν υποβάθμισής τους. Στη βάση των αποτελεσμάτων των χημικών αναλύσεων θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.
• Άμεση εφαρμογή και επιβολή από το Τμήμα Περιβάλλοντος της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».
• Συντονισμός, συνεχής παρακολούθηση του θέματος και λήψη των κατάλληλων μέτρων σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.