Δήμαρχο Αμμοχώστου ζητεί το ΕΒΕΑ για Πρόεδρο Επαρχιακού Συμβουλίου επ. Αμμοχώστου

Ζητεί να οριστεί ο Δήμαρχος Αμμοχώστου ως Πρόεδρος του Επαρχιακού Συμβουλίου για την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου

ammoxostou exclusive, ΕΒΕΑ, Μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τοπική Αυτοδιοίκηση

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αμμοχώστου σε συνέδρια του Διοικητικού Συμβουλίου, εξέτασε μεταξύ άλλων και το θέμα της προεδρίας του προσωρινού Επαρχιακού Συμβουλίου που σκοπό έχει την προετοιμασία για την ομαλή μετάβαση στην μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης των δύο νέων Δήμων της Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου.

“Το Επιμελητήριο Αμμοχώστου, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, υποστηρίζει πλήρως την τήρηση της νομοθεσίας η οποία προβλέπει ότι η προεδρία του προσωρινού Επαρχιακού Συμβουλίου αναλαμβάνεται από το Δήμαρχο του μεγαλύτερου Δήμου που σε αυτή την περίπτωση είναι ο Δήμαρχος Αμμοχώστου.”

Παράλληλα στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι “η τήρηση της νομοθεσίας είναι απαραίτητη και για λόγους εθνικούς προκειμένου να διατηρηθεί η θεσμική λειτουργία του Δήμου Αμμοχώστου. Λόγω δε των ειδικών συνθηκών από την κατοχή της Πόλης μας είναι δυνατόν να συμβάλει στο έργο του Δημάρχου Αμμοχώστου ο νυν Έπαρχος Αμμοχώστου”.

Τέλος η ανακοίνωση κλείνει με τη φράση: “Εμείς δεν ξεγράφουμε την Αμμόχωστο!”