ΑΥΓΟΡΟΥ – ΑΧΝΑ: Αλλάζει το οδικό δίκτυο που ενώνει τις δύο κοινότητες (ΧΑΡΤΗΣ)

unnamed file exclusive, Αναπτυξιακά Έργα, Οδικά Έργα, Οδικό Δίκτυο, Υδατοφράχτης Άχνας, Φράγμα Άχνας, Φράχτης Άχνας
©Famagusta.News

Σε κατασκευή νέου οδικού δικτύου που θα ενώνει τις κοινότητες Αυγόρου και Άχνας προχωρεί η Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου. Πρόκειται για έργο κατασκευής νέου οδικού δικτύου που θα κατασκευαστεί νοτίως του φράγματος Άχνας και θα βελτιώνει τον χωρητικό δρόμο ο οποίος βρίσκεται εντός ορίων Βρετανικών Βάσεων.

Οι λεπτομέρειες του έργου

Το νέο οδικό δίκτυο θα κατασκευαστεί νοτίως του φράγματος Άχνας, θα έχει μήκος 1,5, περίπου, χιλιομέτρου και θα αποτελεί νέα χάραξη που θα αντικαθιστά τον ήδη υφιστάμενο δρόμο, όπως φαίνεται στον χάρτη που εξασφάλισε το Famagusta.News.

Στιγμιότυπο 2021 01 17 20 exclusive, Αναπτυξιακά Έργα, Οδικά Έργα, Οδικό Δίκτυο, Υδατοφράχτης Άχνας, Φράγμα Άχνας, Φράχτης Άχνας

Παράλληλα θα ολοκληρωθεί και βελτίωση του ήδη υφιστάμενου οδικού δικτύου μήκους 600 μέτρων, περίπου. Το οδικό δίκτυο θα αποτελείται από δύο λωρίδες κυκλοφορίας (μία ανά κατεύθυνση) ενώ η ταχύτητα μελέτης θα ανέρχεται στα 50-80χλμ / ώρα. Η χάραξη του οδικού δικτύου συνάδει με τα σύγχρονα γεωμετρικά πρότυπα, ενώ έγινε προσπάθεια, όπου ήταν εφικτό, να ακολουθηθεί η πορεία υφιστάμενων μη χωμάτινων δρόμων στην περιοχή, έτσι ώστε να περιοριστεί ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος του υπό μελέτη έργου.

Το προτεινόμενο έργο έλαβε τον περασμένο Νοέμβριο το πράσινο φως της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής. Ο συντονισμός θα γίνει από την Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου ενώ τα κατασκευαστικά σχέδια έχουν ετοιμαστεί από το Τμήμα Δημοσίων Έργων για λογαριασμό της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου. Επισημαίνεται ότι η Περιβαλλοντική Αρχή έκρινε αναγκαία τη διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές, λόγω εξειδικευμένων γνώσεών τους για το συγκεκριμένο έργο ή τις δυνητικές επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον. Λήφθηκαν απόψεις από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και την Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου και πραγματοποιήθηκαν από κοινού επιτόπιες επισκέψεις. Στο στάδιο πριν της υποβολή της υπό αναφορά μελέτης, έγινε διαβούλευση με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Βρετανικών Βάσεων καθώς το έργο εμπίπτει εντός των ορίων τους.

Το νέο οδικό δίκτυο διασχίζει αγροτικά τεμάχια τα οποία θα πρέπει να απαλλοτριωθούν για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου ενώ σημειώνεται ότι το υπό μελέτη οδικό δίκτυο διέρχεται νοτίως από το Φράγμα Άχνας, περιοχή Natura 2000 (CY3000007) και σημαντικό βιότοπο της ευρύτερης περιοχής. Το κοντινότερο σημείο μεταξύ του νέου οδικού δικτύου και της περιοχής Natura 2000 έχει απόσταση περίπου 350 μέτρα στην ανατολική περιοχή εργασιών. κατά τον σχεδιασμό του υπό μελέτη οδικού δικτύου λήφθηκε υπόψη η προστατευόμενη περιοχή για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή και τη λειτουργία του.

Famagusta.News