Δεν πέρασε το αίτημα Αγίας Νάπας για αύξηση δημοτικών συμβούλων στον νέο Δήμο

Κάτι τέτοιο πιθανό να οδηγούσε σε μείωση των δημοτικών συμβούλων Λιοπετρίου και Άχνας - Εκλογές με βάση τον αριθμό των εκλογέων και όχι με οικονομικά κριτήρια λέει η Βουλή

photo 14 exclusive, Δήμος Αγίας Νάπας, Μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τοπική Αυτοδιοίκηση

Κόκκινο άναψε η Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής στο αίτημα της Αγίας Νάπας για αύξηση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου του νέου Δήμου Αγίας Νάπας που θα περιλαμβάνει τα δημοτικά διαμερίσματα Αγίας Νάπας, Σωτήρας, Λιοπετρίου, Αυγόρου και Άχνας. Η Αγία Νάπα ζητούσε δύο επιπλέον μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου στον νέο Δήμο, όμως κάτι τέτοιο θα προκαλούσε αναταράξεις τόσο στον νεοσύστατο σχηματισμό όσο και στην ίδια τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, αφού θα αφαιρούσε από ένα μέλος σε Λιοπέτρι και Άχνα. Σημειώνεται ότι ο νέος Δήμος θα αποτελείται από 20 συμβούλους που αναλογούν σε 4 (σύμβουλους) ανά διαμέρισμα (συμπεριλαμβανομένων των Αντιδημάρχων).

Η είδηση της μείωσης των μελών σε Λιοπέτρι και Άχνα προκάλεσε την αντίδραση των εν λόγω τοπικών αρχών οι οποίες απέστειλαν με τις υπόλοιπες τοπικές αρχές πλην της Αγίας Νάπας τον περασμένο Φεβρουάριο επιστολή προς τη Βουλή εκφράζοντας τη διαφωνία τους αλλά αντιπρότειναν την αύξηση γενικότερα των δημοτικών συμβούλων από 20 σε 22.

Ζήτησαν αύξηση μελών Δημοτικού Συμβουλίου από 20 σε 22

Στην επιστολή τους προς τη Βουλή ο δήμαρχος Σωτήρας, Γιώργος Ττάκκας και οι κοινοτάρχες Αυγόρου, Παναγιώτης Μιχαηλάς, Λιοπετρίου Βάσος Μανώλη και Άχνας, Νίκος Βάσιλας, εκφράζουν την διαφωνία τους με την αυξημένη εκπροσώπηση του δημοτικού διαμερίσματος Αγίας Νάπας με εσωτερική ανακατανομή των είκοσι δημοτικών συμβούλων.

Οι εκπρόσωποι των τεσσάρων τοπικών αρχών, επέμειναν στην εισήγηση τους για αύξηση του συνόλου του αριθμού των Δημοτικών Συμβούλων που θα μετέχουν στο Συμβούλιο του νέου “Δήμου Αγίας Νάπας” κατά δύο επιπρόσθετα Μέλη του δημοτικού διαμερίσματος Αγίας Νάπας, δηλαδή σε 22 μέλη, χωρίς οιονδήποτε επηρεασμό του αριθμού των Δημοτικών Μελών των λοιπών δημοτικών διαμερισμάτων Σωτήρας, Αυγόρου, Λιοπετριού και Άχνας.

«Εμείς», σημειώνουν οι τέσσερις, «πάντοτε θεωρούσαμε ότι οποιαδήποτε ειδική ρύθμιση της νομοθεσίας σε σχέση με το νέο Δήμο Αγίας Νάπας δεν θα έπρεπε να επιτευχθεί μέσω ανακατανομής εδρών (με αποτέλεσμα την απώλεια εδρών του οποιουδήποτε δημοτικού διαμερίσματος) αλλά με αυξημένη εκπροσώπηση στο δημοτικό διαμέρισμα της Αγίας Νάπας. Αυτή η προσέγγιση συνάδει με τη σχετική νομοθεσία».

Επιπλέον ο δήμαρχος Σωτήρας και οι κοινοτάρχες, Άχνας, Αυγόρου και Λιοπετρίου, απάντησαν και στις ανησυχίες που εκφράστηκαν, ότι σε περίπτωση υιοθέτησης της πρότασης τους, θα υπάρξουν νομικά ζητήματα. “Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κάποιο νομικό ζήτημα. Αφ’ ης στιγμής έγινε αποδεκτό στο νέο Περί Δήμων Νόμο ότι ο Δήμος Αγίας Νάπας θα πρέπει να τύχει συγκεκριμένης μεταχείρισης λόγω των ιδιαιτεροτήτων του, η εν λόγω ειδική ρύθμιση δεν εξαντλείται μόνο σε ρύθμιση με συντελεστή στάθμισης αλλά μπορεί να γίνει και διαφορετικά, π.χ. με αύξηση του συνολικού αριθμού των Δημοτικών Συμβούλων στον νέο Δήμο «Αγίας Νάπας», σε σχέση με τους υπολοίπους νεοσυσταθέντες Δήμους”.

Σε ότι αφορά το πρόβλημα, που ενδεχομένως να προκύψει με τη συμμετοχή των μελών του δημοτικού συμβουλίου, στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου, πρότειναν όπως τα δύο επιπρόσθετα μέλη του δημοτικού διαμερίσματος Αγίας Νάπας, να μην έχουν δικαίωμα ψήφου στον ΕΟΑ, ώστε να μην τίθεται κανένα νομικό ή άλλο ζήτημα.

“Επομένως, εισήγησή μας είναι όπως γίνει σχετική ρύθμιση ώστε μόνον τα 20 Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του νεοσυσταθέντος Δήμου Αγίας Νάπας» να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση του Ε.Ο.Α και το δημοτικό διαμέρισμα της Αγίας Νάπας να καθορίζει με δική του ψηφοφορία τα Μέλη τα οποία θα συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφουστον Ε.Ο.Α., ώστε ο αριθμός να παραμένει ως ο βασικός συντελεστής κατανομής ο οποίος καθορίζεται πριν την κατανομή αυξημένης εκπροσώπησης προς τον Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίας Νάπας”, αναφέρουν οι τέσσερις.

Την ίδια ώρα εξέφρασαν τη θέση πως με αυτόν τον τρόπο, “ουδόλως θα επηρεαστούν οι υπόλοιποι Δήμοι της Επαρχίας μας σε σχέση με τις Γενικές Συνελεύσεις και γενικότερα την λειτουργία του Ε.Ο.Α., ενόψει του ότι ο νέος Δήμος Αγίας Νάπας» θα συμμετέχει με τον βασικό αριθμό κατανομής εδρών στον Ε.Ο.Α. Επισημαίνεται, ότι ο Δήμος Αγίας Νάπας μετεξελίχθηκε σε δήμο λόγω ακριβώς της οικονομικής του δυνατότητας, κάτι το οποίο αναγνωρίζεται και εις την σχετική νομοθεσία. Η ανάγκη ειδικής ρύθμισης, οποιαδήποτε και αν είναι η έκφανση αυτής, μπορεί να δικαιολογεί αύξηση της εκπροσώπησης και ουδόλως σε τέτοια περίπτωση μπορεί ο οποιοσδήποτε άλλος Δήμος να επικαλείται άνιση μεταχείριση”.

Απόρριψη αύξησης μελών Δημοτικού Συμβουλίου από Υπουργείο Εσωτερικών

Η Αγία Νάπα επανήλθε ζητώντας αύξηση του αριθμού των συμβούλων σε 22 (από 20 που προβλέπονται για το σύνολο του νέου Δήμου) κάτι το οποίο απερρίφθη από το υπουργείο, το οποίο θεώρησε ότι δημιουργείται κακό προηγούμενο.

Ακολούθως υπεβλήθη πρόταση στο υπουργείο όπως οι σύμβουλοι αυξηθούν μεν σε 22 αλλά να μην έχουν δικαίωμα ψήφου.

Ωστόσο, με τη λογική αυτή, θα μπορούσε για παράδειγμα ένα κόμμα να πει “δώστε μου άλλους δύο βουλευτές”, οι οποίοι παρόλον ότι θα πληρώνονται από τους φορολογούμενους, δεν θα ψηφίζουν. Και αν το αίτημα υποβαλλόταν από όλα τα κόμματα ή όλες τις συνιστώσες των 20 νέων (στους οποίους περιλαμβάνονται και 63 κοινότητες) θα γινόταν “ο κακός χαμός”, με τεράστιο κόστος για τους φορολογούμενους.

Με την πρόταση για επιπλέον δύο συμβούλους, οι οποίοι δεν θα ψηφίζουν, ηγέρθη και το ερώτημα ποιοι δύο θα είναι αυτοί; Αν για παράδειγμα οι δύο επιπλέον σύμβουλοι της Αγίας Νάπας εξασφαλίσουν περισσότερους ψήφους από τους συμβούλους που θα εκλεγούν από μία κοινότητα (λόγω καθαρά διαφοράς στον πληθυσμό της Αγίας Νάπας από μία συνιστώσα κοινότητα) ποιος θα ψηφίζει; Είναι δίκαιο ένας που έλαβε περισσότερες ψήφους να μην ψηφίζει και να ψηφίζει κάποιος που συγκέντρωσε λιγότερες;

“Διακαής πόθος” της Αγίας Νάπας η αυξημένη εκπροσώπηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

Από την αρχή κιόλας των συζητήσεων για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, η Αγία Νάπα προέβαλε έντονα το αίτημα για αυξημένη εκπροσώπηση στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο με επιπλέον μέλη Δημοτικού Συμβουλίου προβάλλοντας τα οικονομικά κριτήρια και χρησιμοποιώντας ως χειροπιαστό επιχείρημα είτε τον αριθμό υδρομετρητών, είτε τον όγκο παραγωγής αποβλήτων στο Αποχετευτικό Σύστημα.

Ήδη από τον Δεκέμβριο του 2018 σε ανακοίνωσή του ο τότε Δήμαρχος Αγίας Νάπας, Γιάννης Καρούσος προέβαλλε έντονα το επιχείρημα της αυξημένης εκπροσώπησης της Αγίας Νάπας.

Τα έσοδα και συνολικά τα οικονομικά μας, ξεπερνούν ή είναι στο ύψος των οικονομικά μεγάλων αστικών δήμων και όπως καταλαβαίνετε είναι από τα υψηλότερα στην Κύπρο. Αυτός είναι και ένας παράγοντας που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, αφού είναι ξεκάθαρο ότι η Αγία Νάπα δεν χρειάζεται να συγχωνευθεί με κανένα άλλο δήμο. Ζητούμε τα οικονομικά και η οικονομική βιωσιμότητα κάθε δήμου να ληφθούν υπόψη στη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ιδιαίτερα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και στην αντιπροσώπευση των δήμων στους οργανισμούς που θα δημιουργηθούν επαρχιακά (όπως Υδατοπρομήθεια, αποχετευτικό). Εάν δεν ληφθούν υπόψη και η αντιπροσώπευση είναι ανάλογη του πληθυσμού με βάση τους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους κινδυνεύουμε να δούμε συμβούλια στα οποία δήμοι, όπως της Αγίας Νάπας να συνεισφέρουν μέχρι και 40% του προϋπολογισμού και να έχουν σε αντιπροσώπευση μόλις το 5% των μελών.

Ο Δήμος της Αγίας Νάπας με 280 υπάλληλους και εργάτες, με 40,000 τουριστικές κλίνες, με 5εκ τουριστικές διανυκτερεύσεις, με 15,000 τόνους αποβλήτων δεν είναι ένας Δήμος των 5000 κατοίκων, αλλά ένας Δήμος των 60,000 ενεργού πληθυσμού και μάλιστα βιώσιμος και που μπορεί ακόμα και σήμερα να επιβιώσει χωρίς την παραμικρή κρατική χορηγία”.

Έντονες παραστάσεις και από ΑΚΕΛ Αγίας Νάπας

Αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση στον νέο δήμο σύμφωνα με την οικονομική δυνατότητα και τον ενεργό πληθυσμό ζήτησε και μέσω επιστολής της στις 11 του περασμένου Ιανουαρίου η Δημοτική Επιτροπή ΑΚΕΛ Αγίας Νάπας.

Διαβάστε επίσης: ΑΚΕΛ Αγίας Νάπας: Ζητούν μεγαλύτερη εκπροσώπηση συμβούλων στον νέο Δήμο

Σύμφωνα με επιστολή που στάλθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αναφέρεται ότι ότι στον υπολογισμό του αριθμού των δημοτικών συμβούλων του δημοτικού διαμερίσματος της Αγίας Νάπας από την 1η Ιουλίου 2024 πρέπει να ληφθούν υπόψιν και η οικονομία της Αγίας Νάπας αλλά και ο ενεργός πληθυσμός. Η νομοθεσία που ψηφίστηκε για τη μεταρρύθμιση περιλαμβάνει τέτοια πρόνοια για τους Δήμους Αγίας Νάπας και Πέγειας, αφού αναγνωρίστηκαν οι ιδιαιτερότητές τους σε σχέση με την τουριστική βιομηχανία. Συγκεκριμένα, δίδεται η δυνατότητα, με την έκδοση σχετικών Κανονισμών, να υπολογιστεί ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων αφού ληφθεί υπόψιν και η οικονομική δυνατότητα, αλλά και ο ενεργός πληθυσμός, ο οποίος συμπεριλαμβάνει και τους επισκέπτες εκτός από τους μόνιμους κατοίκους στη βάση ετήσιας συγκριτικής μελέτης του δείκτη χρήσης των δικτύων αποχέτευσης.

Με αυτά ως δεδομένα και ενόψει της ενεργοποίησης του νέου χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την 1η Ιουλίου, η δημοτική ομάδα του ΑΚΕΛ στον υφιστάμενο Δήμο Αγίας Νάπας απέστειλε επιστολή στο Δημοτικό Συμβούλιο ζητώντας ουσιαστικά να ενεργοποιηθούν αυτές οι ειδικές πρόνοιες για να εξασφαλίσει η Αγία Νάπα την εκπροσώπηση που της αναλογεί στον νέο δήμο στον οποίο θα συμμετάσχουν επίσης ως δημοτικά διαμερίσματα η Σωτήρα, το Λιοπέτρι, το Αυγόρου και η Άχνα.

Η δημοτική ομάδα του ΑΚΕΛ εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο όπως ληφθεί απόφαση για ρύθμιση του θέματος και μάλιστα άμεσα, αφού τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση του ΑΚΕΛ προνοεί ότι στον καθορισμό των δημοτικών συμβούλων του δημοτικού διαμερίσματος Αγίας Νάπας πρέπει να ληφθούν υπόψιν και ο αριθμός των εκλογέων αλλά και η οικονομική δυνατότητα του δήμου, όπως τεκμηριώνεται από τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του αμέσως προηγούμενου έτους που είναι το 2023. “Με την εισήγηση αυτή διασφαλίζεται η δίκαιη και αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση του δημοτικού διαμερίσματος Αγίας Νάπας στον νέο δήμο”, τονίζουν στην επιστολή την οποία συνυπογράφουν οι δημοτικοί σύμβουλοι Αιμιλία Ξύδια, Θανάσης Γιασεμή και Παναγιώτης Μάρκου. Όπως σημειώνουν επίσης, με τη λήψη σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, αυτή πρέπει να κοινοποιηθεί άμεσα στον Υπουργό Εσωτερικών και στο Υπουργικό Συμβούλιο ώστε να εκδοθούν οι σχετικοί Κανονισμοί και να οδηγηθούν στη Βουλή για έγκριση.

Η πρόταση που κατατέθηκε στην Επιτροπή Εσωτερικών

Σε εισηγητική έκθεση στις 22 Φεβρουαρίου 2024 με τα προτεινόμενα σχέδια νόμου που αφορούν τις τροποποιήσεις στον περί Δήμων Νόμο, αναφέρονται τα εξής:

Αναφορικά με το θέμα της κατανομής των δημοτικών συμβούλων των νέων δήμων Αγίας Νάπας και Ακάμα, η οποία προκύπτει δυνάμει του εδαφίου (7) του άρθρου 13 του βασικού νόμου, το Υπουργείο Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη τις έντονες γραπτές παραστάσεις των τεσσάρων εκ των πέντε υπό συνένωση τοπικών αρχών του Δήμου Αγίας Νάπας, φρονεί ότι θα πρέπει να διαγραφεί η εν λόγω διάταξη, έτσι ώστε η κατανομή να γίνει στη βάση μόνο του αριθμού των εγγεγραμμένων εκλογέων.

Σημειώνεται ωστόσο ότι, σε περίπτωση που τα κοινοβουλευτικά κόμματα προκρίνουν την παραμονή της εν λόγω διάταξης, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ήδη ετοιμάσει προσχέδιο Κανονισμών, σύμφωνα με το οποίο προκρίνεται βαρύτητα 70% στον αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων και 30% στην οικονομική δυνατότητα έκαστου δημοτικού διαμερίσματος, η οποία υπολογίστηκε στη βάση των εγκεκριμένων προϋπολογισμών των τελευταίων πέντε ετών. Με βάση τους πιο πάνω υπολογισμούς, το δημοτικό διαμέρισμα Αγίας Νάπας λαμβάνει δύο πρόσθετους δημοτικούς συμβούλους, έναντι μείωσης ενός δημοτικού συμβούλου στα δημοτικά διαμερίσματα Άχνας και Λιοπετρίου αντίστοιχα. Αναφορικά με το Δήμο Ακάμα σημειώνεται ότι με βάση τους υπολογισμούς αυτούς, δεν προκύπτει καμία διαφοροποίηση.

Το κόκκινο της Βουλής

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τα νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και την 21η Μαρτίου 2024. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της μεταξύ άλλων ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της Ένωσης Δήμων Κύπρου.

Σε έκθεσή της στις 26 Μαρτίου 2024, η Επιτροπή αναφέρει τα εξής όσον αφορά την πρόταση νόμου:

Κατάργηση των διατάξεων οι οποίες προβλέπουν, κατ’ εξαίρεση, τον καθορισμό του αριθμού των δημοτικών συμβούλων που θα εκλέγονται στα δημοτικά διαμερίσματα Αγίας Νάπας και Πέγειας και κατ’ επέκταση στους νέους δήμους Αγίας Νάπας και Ακάμα σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις, αντί με βάση τον αριθμό των εκλογέων στον οικείο δήμο.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Εσωτερικών απέρριψε οποιεσδήποτε διατάξεις αφορούν την αύξηση των μελών των δημοτικών συμβουλίων σε Αγία Νάπα και Πέγεια σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις, αντί με βάση τον αριθμό εκλογέων.

Famagusta.News