ΔΕΡΥΝΕΙΑ: Κενή θέση εργασίας στο ΣΚΕ

Δείτε ποιες θέσεις αφορούν και απαιτούμενα προσόντα

cache 1500x3000 Analog medium 1322114 89218 28102021 Δερύνεια, Θέση Εργασίας, ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού Δερύνειας (Σ.Κ.Ε.), προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας Νηπιαγωγού ή Δασκάλου/λας.

Η θέση είναι για απογευματινή απασχόληση – σχολική μελέτη στην Παιδική Λέσχη με παιδιά Δημοτικού Σχολείου και καλύπτει 4-5 ώρες καθημερινά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω επιστολής, με την οποία να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους για την πιο πάνω θέση. Οι επιστολές θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφα των απαραίτητων πιστοποιητικών, καθώς και βιογραφικό σημείωμα. Όσοι ενδιαφερόμενοι τηρούν τα προσόντα, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Οι αιτήσεις να παραδοθούν στο Δημαρχείο Δερύνειας μέχρι την Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 3:00μ.μ., σε κλειστό φάκελο με την αναφορά: «Σ.Κ.Ε. Δερύνειας, Κενή θέση Νηπιαγωγού» ή «Σ.Κ.Ε. Δερύνειας, Κενή θέση Δασκάλου/λας».

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα παραλαμβάνονται.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 23 811966.