Δήμος Δερύνειας: Καλεί τους δημότες να προβούν στον καθαρισμό των οικοπέδων τους

Ο Δήμος Δερύνειας καλεί όλους τους επηρεαζόμενους όπως συνεργαστούν για τη διατήρηση της καθαριότητας

3f176f93 35c2 438d ad66 3239edf8b98c 7676767676444444 1 Δήμος Δερύνειας, καθαρισμός οικοπέδων

Ο Δήμος Δερύνειας καλεί όλους τους ιδιοκτήτες (ή εκπροσώπους) οικοπέδων ή άλλων τεμαχίων γης που βρίσκονται μέσα στην Οικιστική, Βιομηχανική ή Βιοτεχνική Ζώνη του Δήμου, καθώς και τους ιδιοκτήτες χωραφιών των οποίων τα τεμάχια εφάπτονται οικιών, άλλων οικοδομών ή συνορεύουν με τις πιο πάνω Ζώνες, όπως μέχρι την 31η Μαΐου 2024 προβούν στον πλήρη καθαρισμό τους. Επισημαίνεται ότι τα τεμάχια θα πρέπει να καθαρίζονται ικανοποιητικά σε όλη την έκταση και την περίμετρο τους. Η εγκατάλειψη μικροσωρών αχρήστων ή ο διασκορπισμός και η μεταφορά τους σε γειτονικά τεμάχια δεν αποτελεί ικανοποιητικό καθαρισμό.

Ο Δήμος Δερύνειας καλεί όλους τους επηρεαζόμενους όπως συνεργαστούν για τη διατήρηση της καθαριότητας και καλής εμφάνισης της δημοτικής περιοχής και του περιβάλλοντος χώρου. Ο ικανοποιητικός καθαρισμός των οικοπέδων αποτελεί ένα επιπρόσθετο μέτρο για την εξάλειψη του κινδύνου πρόκλησης ή εξάπλωσης πυρκαγιών και του περιορισμού των τρωκτικών.