Θες να διοργανώσεις το Φεστιβάλ Φράουλας Δερύνειας; Προκήρυξε προσφορά ο Δήμος Δερύνειας

Ελκυστικό πακέτο απολαβών για τρίμηνη αγορά υπηρεσιών για τη διοργάνωση του 12ου Παγκύπριου Φεστιβάλ Φράουλας Δερύνειας - Όλες οι πληροφορίες

cache 1500x3000 Analog medium 531703 154583 2652018 exclusive, myjob.com.cy, Θέση Εργασίας, ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Δερύνειας ενδιαφέρεται να προσλάβει καταρτισμένο και ενθουσιώδες άτομο για τη διοργάνωση του 12 ου Παγκύπριου Φεστιβάλ Φράουλας που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουνίου 2023.

Τα ενδιαφερόμενα άτομα θα πρέπει να υποβάλουν γραπτώς το απαιτούμενο ποσό αμοιβής τους. Το μέγιστο κόστος του Συμβολαίου έχει οριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο στις €3000. Η διάρκεια του Συμβολαίου είναι από τις 10 Μαρτίου 2023 μέχρι τις 9 Ιουνίου 2023.

Αρμοδιότητες/Καθήκοντα του ατόμου που θα προσληφθεί:

 • Διοργάνωση του Φεστιβάλ, σχεδιασμός και πραγματοποίηση μέσα στο καθορισμένο χρονικό πλαίσιο.
 • Ετοιμασία προγράμματος σε συνεννόηση με την Δημοτική Επιτροπή Πολιτισμού.
 • Συνεργασία με τους συμμετέχοντες (Οργανωμένα Σύνολα, Συνεργάτες) για προσδιορισμό των αναγκών και αιτημάτων τους.
 • Οργάνωση εγκαταστάσεων και διαχείριση όλων των λεπτομερειών της εκδήλωσης, όπως διακόσμηση, ψυχαγωγία, λίστα καλεσμένων, ειδικών προσκεκλημένων, εξοπλισμό, διαφημιστικό υλικό κ.λπ.
 • Έρευνα αγοράς, συλλογή πληροφοριών και διαχείριση προσφορών για τις ανάγκες του Φεστιβάλ.
 • Ενημέρωση της Οργανωτικής Επιτροπής και καθημερινή επικοινωνία με τη Δημοτική Γραμματέα για την πρόοδο των εργασιών.
 • Υποβολή ιδεών/προτάσεων για βελτίωση των υπηρεσιών και της ποιότητας της εκδήλωσης.
 • Διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις ασφαλιστικές και νομικές υποχρεώσεις σύμφωνα με το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας.
 • Συντονισμός εργασιών και οδηγίες προς τον επικεφαλής του εργατικού προσωπικού και διαχείριση απαιτήσεων των εργασιών τους για το σωστό στήσιμο του Φεστιβάλ.
 • Συνεργασία με την ομάδα προβολής του Φεστιβάλ για άριστη προώθηση και προβολή του από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Κοινωνικής Δικτύωσης.
 • Διαχείριση έκτακτων ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν την ημέρα του Φεστιβάλ με επαγγελματισμό και προνοητικότητα.
 • Αξιολόγηση του Φεστιβάλ μετά την ολοκλήρωσή του.
 • Υπευθυνότητα διαχείρισης της αποξήλωσης του Φεστιβάλ.
 • Συνεχής επικοινωνία/συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο και την Υπηρεσία του Δήμου.

Απαιτήσεις

 • Αποδεδειγμένη εμπειρία διοργανωτή εκδηλώσεων.
 • Χαρτοφυλάκιο προηγούμενων εκδηλώσεων (γάμων, συνεδριάσεων, πάρτι, εκδηλώσεων εταιρειών κ.λπ.)
 • Δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και επικοινωνίας.
 • Ικανότητα ανεξάρτητης διαχείρισης πολλαπλών δραστηριοτήτων.
 • Άριστη γνώση MS Office (η επικοινωνία θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
 • Συστατικές επιστολές από προηγούμενους πελάτες/συνεργάτες.
 • Πτυχίο για τη διαχείριση εκδηλώσεων θεωρείται πρόσθετο προσόν.

Ημερομηνία υποβολής Ενδιαφέροντος

Οι Δηλώσεις Ενδιαφέροντος με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα, να φθάσουν σε κλειστούς φακέλους στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου Δερύνειας μέχρι την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023 και ώρα 12 το μεσημέρι.