Δημοτικές Εκλογές: Τελικά ποιες είναι οι αρμοδιότητες του “Περιφερειάρχη”;

Ποια τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Προέδρου του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, πώς θα εκλέγεται και ποιος ο ρόλος του - Το Famagusta.News απαντά σε συχνά ερωτήματα για τον νέο θεσμό που θα δημιουργηθεί στις εκλογές του ερχόμενου Ιουνίου

photo 15 exclusive, Δημοτικές Εκλογές, Δημοτικες Εκλογες 2024, Εκλογές, Εκλογές 2024, ΕΟΑ Αμμοχώστου, Επαρχιακό Συμβούλιο Αμμοχώστου, Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης, Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου

Μετά τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης και με βάση τις σχετικές προτάσεις νόμου τις οποίες αρχικά τροποποίησε και στη συνέχεια ενέκρινε η Βουή των Αντιπροσώπων, πέρα από τις συγχωνεύσεις τοπικών αρχών για δημιουργία ενιαίων Δήμων, θα δημιουργηθεί και ένας νέος θεσμός, αυτός του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, ένας για κάθε επαρχία της ελεύθερης Κύπρου.

Συγκεκριμένα, από τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης και από την 1η Ιουλίου του 2024 στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου τα δημοτικά διαμερίσματα Παραλίμνι, Δερύνεια, Φρέναρος και Αχερίτου-Βρυσούλες θα συνενωθούν και θα αποτελούν πλέον τον ενιαίο Δήμο Παραλιμνίου – Δερύνειας και τα δημοτικά διαμερίσματα Αγία Νάπα, Σωτήρα, Λιοπέτρι, Αυγόρου και Άχνα θα συνενωθούν και θα αποτελούν τον ενιαίο Δήμο Αγίας Νάπας.

Με βάση τον περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμο του 2022 (37(I)/2022), θα δημιουργηθούν και πέντε Επαρχιακοί Οργανισμοί σε Λευκωσία, Πάφο, Λεμεσό, Λάρνακα και ελεύθερη Αμμόχωστο. Μάλιστα για την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου αποτελεί για ακόμη ένα λόγο έναν ιστορικό θεσμό αφού για πρώτη φορά μετά την τουρκική εισβολή του 1974 οι κάτοικοι της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου θα συμμετάσχουν σε επαρχιακή ψηφοφορία για εκλογή υποψηφίου, αφού στις βουλευτικές εκλογές, οι αντιπρόσωποι της επαρχίας Αμμοχώστου εκλέγονται από τους ψηφοφόρους της επαρχίας, κατεχόμενης και μη, οι περισσότεροι εκ των οποίων διαμένουν σε άλλες επαρχίες.

To Famagusta.News ετοίμασε και παρουσιάζει τα πιο συχνά ερωτήματα όσον αφορά τις αρμοδιότητες, τη λειτουργία και την εκλογή του Προέδρου του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης.

Συχνά ερωτήματα για τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου:

Ερώτηση: Ποιες είναι οι αρμοδιότητες ενός Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης;

Απάντηση: Κάθε Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης, για τους σκοπούς της διοίκησης, της ρύθμισης και της διαχείρισης των τοπικών υποθέσεων στα όρια της δικαιοδοσίας του, ασκεί τις αρμοδιότητες οι οποίες του ανατίθενται δυνάμει των διατάξεων του σχετικού Νόμου και οποιουδήποτε άλλου Νόμου στην οικεία περιοχή ως εξής:

  1. Περιβαλοντικός Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Διαχείριση. Ο κάθε Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης συντάσσει πρωτόκολλο διαχείρισης αστικού πρασίνου στην οικεία περιοχή, ως ήθελε Νόμος ορίσει·
  2. Πολεοδομικός έλεγχος και επιβολή Πολεοδομικού Ελέγχου με εκχώρηση των αρμοδιοτήτων του Υπουργού δυνάμει των διατάξεων του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και με την έκδοση Κανονισμών αναφορικά με τις κατηγορίες των αναπτύξεων για τις οποίες εκχωρούνται οι εν λόγω αρμοδιότητες. Νοείται ότι, για σκοπούς έκδοσης πολεοδομικών αδειών, λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις της οικείας τοπικής αρχής·
  3. Εφαρμογή των διατάξεων του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ως αρμόδια αρχή δυνάμει του εν λόγω Νόμου·
  4. Κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία συστημάτων ύδρευσης·
  5. Κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία συστημάτων αποχέτευσης για υγρά λύματα και όμβρια ύδατα·
  6. Κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων·
  7. Υδατοπρομήθεια και συγκεκριμένα τη φροντίδα παροχής κατάλληλης και επαρκούς υδατοπρομήθειας για οικιακούς σκοπούς και την απαγόρευση ή τη ρύθμιση της προμήθειας ή της χρήσης ύδατος για οικιακούς σκοπούς.

Ερώτηση: Ποια θα είναι η έδρα του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου;

Απάντηση: Με βάση τη σχετική νομοθεσία, η έδρα κάθε Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης βρίσκεται στον ομώνυμο δήμο της οικείας επαρχίας. Νοείται ότι, κατά τη διάρκεια της έκρυθμης κατάστασης, η προσωρινή έδρα του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης που συστήνεται στην επαρχία Αμμοχώστου καθορίζεται από το Συμβούλιο αυτού. Το κτήριο της ΣΠΕ Παραλιμνίου θεωρείται πλέον ιδιόκτητο κτήριο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου, αφού ανήκει στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Παραλιμνίου, το οποίο θα ενταχθεί στον ΕΟΑ. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την προηγούμενη συνεδρίαση του προσωρινού συμβουλίου του οργανισμού, μετά από αίτημα που τέθηκε από τους δημάρχους Αγίας Νάπας και Σωτήρας, η διοίκηση του επαρχιακού οργανισμού δεν θα στεγαστεί στο Παραλίμνι αλλά στη Σωτήρα και οι υπόλοιπες υπηρεσίες στο Παραλίμνι.

Ερώτηση: Ποια θα είναι η σύσταση του ΕΟΑ;

Απάντηση: Κάθε Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και από δεκαέξι (16) μέλη, περιλαμβανομένου του Αντιπροέδρου, δέκα (10) εκ των οποίων προέρχονται από τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια και έξι (6) από τα οικεία Κοινοτικά Συμβούλια. Τα μέλη των Συμβουλίων που προέρχονται από τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια εκλέγονται με ψηφοφορία από γενική συνέλευση στην οποία εκπροσωπούνται οι οικείοι δήμοι και τα μέλη αυτών που προέρχονται από τα οικεία Κοινοτικά Συμβούλια εκλέγονται με ψηφοφορία από γενική συνέλευση στην οποία εκπροσωπούνται οι οικείες κοινότητες. Οι δήμοι και οι κοινότητες εκπροσωπούνται στις γενικές συνελεύσεις από όλους τους δημάρχους και όλους τους κοινοτάρχες, καθώς και από μέλη των δημοτικών συμβουλίων και των κοινοτικών συμβουλίων, στη βάση της ισχύουσας πληθυσμιακής αναλογίας κατά τον προηγούμενο της ημερομηνίας των γενικών εκλογών μήνα, ανάλογα με την περίπτωση. Ο Πρόεδρος εκάστου Συμβουλίου εκλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

Ερώτηση: Πώς και πότε εκλέγεται ο Πρόεδρος του ΕΟΑ;

Απάντηση: Με βάση τη σχετική νομοθεσία, ο Πρόεδρος κάθε Συμβουλίου εκλέγεται από τους εκλογείς της οικείας εκλογικής περιφέρειας. Γενικές εκλογές διενεργούνται κάθε πέντε (5) χρόνια, σε ημερομηνία που ορίζεται από τoν Υπουργό σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ σχετικού Νόμου και η οποία συμπίπτει με την ημερομηνία διενέργειας των γενικών εκλογών ανάδειξης αρχών τοπικής διοίκησης που διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δήμων Νόμου και του περί Κοινοτήτων Νόμου, καθώς και με την ημερομηνία διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμου.

Ερώτηση: Το Επαρχιακό Συμβούλιο είναι ιεραρχικά ανώτερο από τις τοπικές αρχές;

Απάντηση: Όχι, με βάση τη σχετική νομοθεσία, μεταξύ Συμβουλίου και τοπικών αρχών της οικείας περιοχής υφίστανται σχέσεις συνεργασίας και δεν υφίστανται σχέσεις ιεραρχίας και ελέγχου.

Ερώτηση: Ο όρος “Περιφερειάρχης” είναι σωστός;

Απάντηση: Όχι. Ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Συμβουλίου δεν έχει καμία ιεραρχική σχέση με τα Δημοτικά Συμβούλια, ούτε θα υποκαθιστά τον Έπαρχο, ούτε και σχετίζεται με τον ρόλο του Νομάρχη όπως στην ελληνική τοπική αυτιδιοίκηση.

Ερώτηση: Ποιος έχει την ευθύνη για το προσωπικό των ΕΟΑ;

Απάντηση: Το Συμβούλιο του ΕΟΑ έχει εξουσία να καθορίζει τον αριθμό των οργανικών θέσεων στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης, τα σχέδια υπηρεσίας, καθώς και τη μισθολογική κλίμακα κάθε θέσης.

Ερώτηση: Ποια τα καθήκοντα και οι ευθύνες του Γενικού Διευθυντή του ΕΟΑ;

Απάντηση: Βάσει του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου, το Συμβούλιο διορίζει τον Γενικό Διευθυντή, ο οποίος είναι ο ανώτατος εκτελεστικός υπάλληλος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, μετά από προκήρυξη της θέσης, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, η οποία δύναται να ανανεωθεί. Ο Γενικός Διευθυντής εποπτεύει τις υπηρεσίες του Συμβουλίου, τις οποίες καθοδηγεί, κατευθύνει και ελέγχει, διατάσσει την είσπραξη των εσόδων του Συμβουλίου και εκδίδει χρηματικά εντάλματα σε βάρος των προϋπολογισμών ή των πιστώσεων, και ασκεί οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες ή καθήκοντα του ανατίθενται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Famagusta.News