Δωρεάν προγράμματα κατάρτισης στις Ψηφιακές Δεξιότητες στην Επ. Αμμοχώστου

Όλες οι πληροφορίες

Screenshot 8 exclusive, προγράμματα, Ψηφιακές Δεξιότητες

Το Κέντρο Παραγωγικότητας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανακοινώνει τη διεξαγωγή των πιο κάτω δωρεάν προγραμμάτων κατάρτισης στις Ψηφιακές Δεξιότητεςστην ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου:

ατα χρηματοδοτούνται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου. Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή μέσω της ιστοσελίδας ή επικοινωνώντας στο τηλέφωνο 22806197.

Screenshot 6 2 exclusive, προγράμματα, Ψηφιακές Δεξιότητες Screenshot 7 2 exclusive, προγράμματα, Ψηφιακές Δεξιότητες