ΕΠ. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: Αυτό είναι το σημείο που θα γίνονται δωρεάν μαθήματα Ελληνικής γλώσσας σε Ουκρανούς πρόσφυγες

Δείτε τα σημεία ανά επαρχία

993448f54afcadc06b5ee10f1c814084 ελληνικά, Πρόσφυγες

H Υπηρεσία των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης (ΚΙΕ) του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο/-η, ότι έχει προγραμματίσει τη λειτουργία δωρεάν εντατικού προγράμματος εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας για Ουκρανούς πρόσφυγες που έχουν καταφύγει στην Κύπρο από τις 24 Φεβρουαρίου 2022 και βρίσκονται υπό καθεστώς προσωρινής προστασίας, για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του τρέχοντος έτους. Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι Ουκρανοί πρόσφυγες, ανήλικοι και ενήλικες, απαλλάσσονται από το σύνολο των διδάκτρων, συμπεριλαμβανομένου και του τέλους εγγραφής των 10 Ευρώ.

Τα μαθήματα θα διεξαχθούν σε ένα ΚΙΕ ανά επαρχία, όπως φαίνεται πιο κάτω:

(α) Επαρχία Λευκωσίας: ΚΙΕ Αγλαντζιάς (Γυμνάσιο Αγλαντζιάς, Τηλ.: 22305215)
(β) Επαρχία Λεμεσού: ΚΙΕ Λεμεσού (Λανίτειο Λύκειο, Τηλ.: 25305245)
(γ) Επαρχία Λάρνακας: ΚΙΕ Λάρνακας (Παγκύπριο Λύκειο, Τηλ.: 24304164)
(δ) Επαρχία Πάφου: ΚΙΕ Πάφου (Λύκειο Α΄ Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄, Τηλ.: 26306284)
(ε) Επαρχία Αμμοχώστου: ΚΙΕ Παραλιμνίου (Λύκειο Παραλιμνίου, Τηλ: Τηλ.: 23820978)

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του προγράμματος θα δημιουργηθούν ξεχωριστά τμήματα για ανήλικους/-ες και για ενήλικες Ουκρανούς/-ες, πρόσφυγες.

Ως εκ τούτου, καλούνται όλοι/-ες οι ενδιαφερόμενοι/-ες όπως πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους σε ένα από τα ΚΙΕ που αναφέρονται πιο πάνω από τις 6/6/2022 – 9/6/2022 από τις 2:30 μ.μ. – 7:30 μ.μ.. Κατά την εγγραφή τους, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στο ΚΙΕ επίσημο έγγραφο από την Κυπριακή Δημοκρατία που να αποδεικνύει ότι είναι Ουκρανοί πρόσφυγες που έχουν καταφύγει στην Κύπρο από τις 24 Φεβρουαρίου 2022 και βρίσκονται υπό καθεστώς προσωρινής προστασίας, καθώς και αποδεικτικό της ταυτότητάς τους. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία σχετικά με την εγγραφή, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικώς στα ΚΙΕ τα οποία θα λειτουργήσουν σε κάθε επαρχία.

Για κάθε τμήμα θα διεξάγονται 5 μαθήματα/συναντήσεις την εβδομάδα (Δευτέρα μέχρι Παρασκευή) σε απογευματινό χρόνο. Η κάθε συνάντηση θα διαρκεί τρεις (3) διδακτικές περιόδους των 45 λεπτών.

Για σκοπούς ενδεχόμενης μελλοντικής συνέχισης των μαθημάτων στα ΚΙΕ, θα χρησιμοποιηθούν τα υφιστάμενα βιβλία για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα ΚΙΕ. Τα εν λόγω βιβλία θα διατεθούν δωρεάν στους Ουκρανούς πρόσφυγες, ως κοινωνική προσφορά του ΥΠΠΑΝ.