Mιχάλης Σουλής: Πως η εκπαίδευση μπορεί να εκσυγχρονιστεί στα κυπριακά δεδομένα

Άρθρο του Υποψήφιου Βουλευτή στην Αμμόχωστο με την Αλλαγή Γενιάς. Μιχάλη Σουλή

Σχέδιο χωρίς τίτλο 2021 05 19T182358.102 1200x630 1 Αρθρογραφία Βουλευτικών, Βουλευτικές Εκλογές 2021, Μιχάλης Σουλής

 Του Μιχάλη Σουλή

Η παιδεία στη χώρα μας, αντιμετωπίζει σημαντικά και διαχρονικά προβλήματα με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε στο 2021 και να μην μπορούμε ακόμα να προσφέρουμε ως κράτος, ένα αξιόλογο εκπαιδευτικό σύστημα στους νέους μας και στα παιδιά μας.

Το ζήτημα της παιδείας είναι ίσως το πιο σημαντικό θέμα σε μια δημοκρατική χώρα αφού μόνο μέσω της παιδείας μπορεί να υπάρξει ανέλιξη στην κοινωνική πυραμίδα. Η εκπαίδευση είναι το πολυτιμότερο εφόδιο αλλά και το μεγαλύτερο πνευματικό αγαθό που πρέπει να δώσουμε στη νέα γενιά.

Ο βασικός στόχος του εκπαιδευτικού συστήματος θα πρέπει να είναι η προετοιμασία των παιδιών πρωτίστως για τη ζωή γι’ αυτό και οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μας γι’ αυτό το σκοπό.

Δυστυχώς, όλα αυτά τα χρόνια το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου, κάθε άλλο παρά σταθερό είναι, αφού δίνονται ανούσιες εμφάσεις εντυπωσιασμού αντί ουσίας και αλλάζει όποτε έχουμε μια νέα κυβέρνηση ή ένα νέο υπουργό. Για να υπάρξουν βελτιώσεις στην παιδεία του τόπου πρέπει να ληφθούν πρωτίστως οι απόψεις των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία και όχι εξωτερικών συμβουλατόρων. Με αυτό τον τρόπο θα βελτιωθούν πολλές μικρές και ανέξοδες πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας όπως για παράδειγμα το περιεχόμενο και οι διδακτικές προσεγγίσεις ενισχύοντας τη σχέση εκπαίδευσης με ανάγκες αγοράς εργασίας και πρακτικές λύσεις στην καθημερινότητα.  Εξίσου σημαντικό είναι να παρέχονται ίσες ευκαιρίες για εκπαίδευση σε όλους.

Οι εισηγήσεις μου για εκσυγχρονισμό της παιδείας

Πολλά είναι αυτά που πρέπει να αλλάξουν άμεσα ούτως ώστε να δούμε αποτελέσματα. Το σχολείο πρέπει να ξεκινά στις 8:30 και να σχολάνε οι μαθητές στις 15:00 έτσι ώστε η πολιτεία να δίνει ευελιξία στους γονείς που εργάζονται ενώ πρέπει να υπάρχει η μέριμνα για σίτιση των παιδιών τα μεσημέρια.

Για παράδειγμα, θα μπορούσε να δοθεί έμφαση στην καλλιέργεια της ικανότητας από μέρους των παιδιών να μελετούν από μόνα τους και να μπορούν να διορθώνουν την κάτοικόν εργασία τους.  Με αυτό τον τρόπο  τα παιδία γίνονται πιο άξια, πιο υπεύθυνα και ενισχύεται η αυτοπεποίθησή τους. Ταυτόχρονα γίνεται απεμπλοκή των γονέων από το άγχος της κατ’ οίκον εργασίας οι οποίοι, πολλές φορές καθοδηγούν με λανθασμένους τρόπους μάθησης τα παιδιά τους.  Θα πρέπει με αυτές τις αλλαγές να προωθηθεί η ψυχική υγεία των παιδιών έχοντας καθημερινά ελεύθερο χρόνο για παιχνίδι προκειμένου να μπορέσουν να ανακαλύψουν την προσωπικότητά τους και τις δεξιότητες τους μέσα από εξωσχολικές δραστηριότητες.

Το σχολείο οφείλει να καλύπτει τα παιδαγωγικά ζητήματα και να παρέχει όλες τις αναγκαίες γνώσεις ούτως ώστε τα παιδιά να μην χρειάζονται φροντιστήριο. Μαθητές που έχουν κενά να τους παρέχεται η δυνατότητα να τα καλύπτουν δωρεάν με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού τους, μετά το πέρας των μαθημάτων. Μόνο έτσι θα υπάρξει επαρκής αλλά και δωρεάν εκπαίδευση για όλες τις ηλικίες.

Επίσης, το εκπαιδευτικό σύστημα δεν πρέπει να καλλιεργεί τον ανταγωνισμό και τη βαθμοθηρία και για το λόγο αυτό θα πρέπει να μειωθούν όσο το δυνατόν τα διαγωνίσματα προκειμένου να προωθηθεί το ομαδικό πνεύμα. Πρέπει να δοθεί έμφαση στην καλλιέργεια διαφόρων δεξιοτήτων μεταξύ των οποίων της ομαδικής εργασίας και συνεργασίας,  Στόχος θα πρέπει να είναι η εκπαίδευση και όχι η εξέταση.

Ως ευρωπαϊκό κράτος που είναι η Κύπρος οφείλει να επενδύσει σε νέα, σύγχρονα ενεργειακά αναβαθμισμένα κτίρια φιλικά προς τη μάθηση αλλά και στους μαθητές με αναπηρία. Είναι αδιανόητο κάποια παιδιά να αποκλείονται από μαθήματα ή/και σχολικές παραστάσεις επειδή δεν υπάρχει πρόσβαση σε αίθουσες ή/και σκηνές αντίστοιχα. Κανένας δεν πρέπει να νιώθει περιττός στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Κανένας δεν πρέπει να νιώθει απομονωμένος. Όλοι οι μαθητές μας πρέπει να είναι ίσοι και να νιώθουν ίσοι παρέχοντας τους όλα τα πνευματικά εργαλεία που χρειάζονται.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η επαφή των παιδιών με τα διάφορα επαγγέλματα, ως συνέπεια του περαιτέρω εκσυγχρονισμού του σχολικού προσανατολισμού, πρέπει να ξεκινάει από την Α’ Γυμνασίου. Η σημαντικότερη μεταρρύθμιση στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης θα είναι η μεταφορά των βασικών χώρων διδασκαλίας από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στους χώρους εργασίας των μελλοντικών αποφοίτων, με την συνεργασία βεβαίως και των ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Όσον αφορά τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, θα πρέπει επιτέλους να εφαρμοστεί το νέο σύστημα αξιολόγησης για μια δίκαιη και σωστή αξιολόγηση.

Μόνο έτσι θα κάνουμε βήματα μπροστά ως κοινωνία και ως πολιτεία.

O Μιχάλης Σουλής είναι Υποψήφιος Βουλευτής Αμμοχώστου με το Κόμμα Αλλαγή Γενιάς.

Σύντομο Βιογραφικό

Γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1988 και διαμένει στην Ξυλοτύμβου. Κατάγεται από την κατεχόμενη Άχνα και την κατεχόμενη Βιτσάδα της Επαρχίας Αμμοχώστου, γενέτειρες του πατέρα και της μητέρας του αντίστοιχα. Είναι παντρεμένος και έχει ένα γιό.

Είναι απόφοιτος της Αμερικανικής Ακαδημίας Λάρνακας και κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας υπηρέτησε ως Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός. Έχω σπουδάσει Πολιτική Μηχανική με άριστα και έχω κάνει μεταπτυχιακό στη Διαχείριση Οικοδομικών Έργων στη Μεγάλη Βρετανία με υποτροφία. Επίσης, έχω προχωρήσει σε σπουδές μηχανικού συγκολλήσεων (IWE-EWE) στην Ελλάδα.

Σήμερα εργάζομαι ως Τεχνικός Διευθυντής σε ιδιωτική εταιρεία του κατασκευαστικού τομέα, ενώ διετέλεσα και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο UCLan διδάσκοντας θεωρία συγκολλήσεων. Είμαι μέλος στο Ινστιτούτο Πολιτικών Μηχανικών της Αγγλίας (ICE), στο ΕΤΕΚ καθώς και στο Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων