Οδύσσεια το αποχετευτικό Κοκκινοχωρίων – H κατασκευή άρχισε το 2010 αλλά το έργο “σκάλωσε”

Νέα Αμμοχώστου

Χιλιάδες κάτοικοι της περιοχής των Κοκκινοχωριών ταλαιπωρούνται εδώ και αρκετά χρόνια και πληρώνουν για την κένωση των αποχετευτικών λάκκων τους, χωρίς να διαφαίνεται στον ορίζοντα σύντομη λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος του οποίου η κατασκευή άρχισε το 2010.

Το έργο, το οποίο σκάλωσε ύστερα από διαδοχικές προσφυγές προσφοροδοτών όσον αφορά στον σταθμό επεξεργασίας λυμάτων, όταν αποπερατωθεί θα εξυπηρετεί τους Δήμους Σωτήρας και Δερύνειας, καθώς και τις κοινότητες Ξυλοτύμπου, Άχνας, Ορμήδειας, Αυγόρου, Ξυλοφάγου, Αγίου Γεωργίου Αχερίτου, Λιοπετρίου και Φρενάρου.

Ο δήμαρχος Δερύνειας, Άντρος Καραγιάννης, ερωτηθείς από τον «Φ», τόνισε την ανάγκη να ξεκαθαρίσει το τοπίο το συντομότερο δυνατόν, ώστε να αρχίσει η κατασκευή του βιολογικού σταθμού που ήδη καθυστέρησε αρκετά. Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή τη στιγμή η προσφορά (η οποία προκηρύχθηκε το 2013) για τον σταθμό επεξεργασίας λυμάτων δεν έχει κατακυρωθεί, κάτι το οποίο οφείλεται σε έφεση της Αναθεωρητικής Αρχής Προφορών (ΑΑΠ) εναντίον απόφασης Δικαστηρίου, το οποίο είχε αποφασίσει ότι έπασχε η απόφασή της με την οποίαν έκρινε ότι η εταιρεία ΝΕΜΕΣΙΣ (η οποία υπέβαλε τη χαμηλότερη προσφορά για την κατασκευή του Βιολογικού Σταθμού Άχνας) δεν υπέπεσε σε «επαγγελματικό παράπτωμα» δεκάζοντας τους Σάββα Βέργα και Ευτύχιο Μαληκκίδη, κάτι το οποίο παραδέχτηκε ενώπιον του Κακουργιοδικείου.

Στο μεταξύ, από τις τέσσερις εταιρείες που υπέβαλαν προσφορά, η μία εξ αυτών υποστηρίζει ότι είναι η μόνη της οποίας η προσφορά είναι νόμιμη και ζητά να της κατακυρωθεί. Μάλιστα, υποδεικνύει ότι η προσφορά της είναι κατά 22% χαμηλότερη και από την εκτίμηση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων που έχει την ευθύνη για την ανάθεση και υλοποίηση και παρακολούθηση του έργου. Από την άλλη, υπηρεσιακοί παράγοντες θεωρούν ότι μπορεί μεν η προσφορά να είναι χαμηλότερη από την εκτίμηση, αλλά είναι κατά πολύ υψηλότερη από τις υπόλοιπες εταιρείες που είχαν υποβάλει προσφορά. Η εταιρεία ΝΕΜΕΣΙΣ υπέβαλε τη χαμηλότερη προσφορά (€44,3 εκατ.), ενώ η προφορά της εταιρείας CYBARCO ήταν €45,8 εκατ. και της εταιρείας WTE ήταν €55,9 εκατ.

Σημειώνεται ότι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων είχε εισηγηθεί ακύρωση του διαγωνισμού και επαναπροκήρυξή του, ώστε να τεθεί σε νέα βάση. Η εισήγηση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων προσέκρουσε σε αντιδράσεις και τώρα αναμένεται η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, παρ’ ότι κάποιες πλευρές θεωρούν ότι η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών θα μπορούσε να προχωρήσει στην κατακύρωση της προσφοράς.

Ο διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, Ανδρέας Μανόλη, ανέφερε στον «Φ» ότι ενόσω εκκρεμεί δικαστική διαδικασία, το Τμήμα δεν μπορεί να πράξει οτιδήποτε.

Μέχρι το έτος 2030 το έργο αναμένεται να εξυπηρετεί 64.619 κατοίκους. Μία από τις συμβάσεις περιλαμβάνει τον κοινό Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων δυναμικότητας 10.926 κυβικών μέτρων την ημέρα, ο οποίος θα εξυπηρετεί όλο το σύμπλεγμα και θα κατασκευαστεί εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Άχνας, βορειοανατολικά του φράγματος Άχνας, καθώς και τα αντλιοστάσια, τη δεξαμενή αποθήκευσης του επεξεργασμένου νερού, το κεντρικό σύστημα διάθεσης του επεξεργασμένου νερού και το σύστημα επεξεργασίας της λάσπης.

Η προκήρυξη προσφορών για την κατασκευή του Σταθμού Επεξεργασίας αναμενόταν να γίνει στα μέσα του 2011 και υπολογιζόταν να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2013. Τελικά προκηρύχθηκε στις 16/7/2013 με προοπτική να ολοκληρωθεί εντός 30 μηνών, αλλά η προσφορά δεν έχει κατακυρωθεί ακόμη.

To ιστορικό του ναυαγίου της προσφοράς

Όσον αφορά το ευρύτερο έργο του αποχετευτικού των Κοκκινοχωριών, οι αγωγοί του θα εκτείνονται σε απόσταση 313 χιλιομέτρων.
– O διαγωνισμός για τον σταθμό λυμάτων προκηρύχθηκε στις 16/7/2013.
– Στις 28/3/2014, η τριμελής ενδοτμηματική Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγήθηκε την ανάθεση της σύμβασης στην κοινοπραξία «CYBARCO LTD – S.K. EUROMARKET LTD – MEKEL LTD – AQWISE JV».
– Το Συμβούλιο Προσφορών, σε συνεδρία του ημερ. 16/4/2014, αποφάσισε όπως ζητήσει από την Επιτροπή Αξιολόγησης να ετοιμάσει και υποβάλει Συμπληρωματική Έκθεση Αξιολόγησης.
– Στις 10/6/2014, η Επιτροπή Αξιολόγησης υπέβαλε τη Συμπληρωματική Έκθεση Αξιολόγησης στον διευθυντή του ΤΑΥ (Αναθέτουσα Αρχή). Με τη Συμπληρωματική Έκθεσή της, η Επιτροπή Αξιολόγησης και πάλιν εισηγήθηκε την ανάθεση της σύμβασης στην κοινοπραξία CYBARCO. Στη συνεδρία του ημερ. 20/6/2014, το Συμβούλιο Προσφορών ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης για ανάθεση του διαγωνισμού στην κοινοπραξία CYBARCO.
– Η γερμανική εταιρεία WTE και η εταιρεία ΝΕΜΕΣΙΣ (η οποία ήταν η χαμηλότερη αλλά είχε αποκλειστεί για επαγγελματικό παράπτωμα) υπέβαλε κατά της πιο πάνω απόφασης στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών (ΑΑΠ).
– Η ΑΑΠ με απόφαση της πλειοψηφίας (3-2) ημερ. 9/1/2015, έκανε δεκτή την προσφυγή της ΝΕΜΕΣΙΣ και ακύρωσε την κατακύρωση της προσφοράς στην κοινοπραξία CYBARCO.
– Ο Γενικός Εισαγγελέας, με απαντητική επιστολή του ημερ. 26/3/2015 γνωμάτευσε ότι εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή (ΤΑΥ) να αποφασίσει κατά ποσόν αυτά στοιχειοθετούν σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα (δεκασμός λειτουργών του ΣΑΠΑ) το οποίο μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό των υπό αναφορά οικονομικών φορέων.
– Στις 28/4/2015 το Συμβούλιο Προσφορών απέστειλε στην εταιρεία ΝΕΜΕΣΙΣ και στην κοινοπραξία Ν.Ι.Μ.Ε.Μ.Ε. JV (Μιλτιάδης Νεοφύτου κ.ά.) επιστολές με τις οποίες ζητούσε όπως υποβάλουν γραπτώς τις θέσεις τους για το ζήτημα διάπραξης εκ μέρους των εταιρειών/ κοινοπραξίας τους σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος.
– Στις 22/5/2015 το Συμβούλιο Προσφορών αφού έλαβε υπόψη και τις απαντήσεις των δύο προσφοροδοτών, αποφάσισε να απορρίψει τις προσφορές των α) ΝΕΜΕΣΙΣ και β) κοινοπραξίας Ν.Ι.Μ.Ε.Μ.Ε. JV.
– Περαιτέρω, το Συμβούλιο Προσφορών αποφάσισε να κατακυρώσει εκ νέου τον διαγωνισμό (ΤΑΥ10/2013) στην κοινοπραξία CYBARCO.
– Εναντίον της πιο πάνω απόφασης καταχωρήθηκαν στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών προσφυγές οι οποίες έγιναν αποδεκτές με απόφαση της πλειοψηφίας των μελών της ΑΑΠ (Λοΐζου Κάππα, Γιώργου Αναστασίου και Σόλωνος Παπαθεοχάρους) με την οποίαν ακύρωσε την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ημερ. 18/6/2015.
– Στις 28/2/2017 εκδόθηκε η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου με την οποίαν ακυρωνόταν η απόφαση της ΑΑΠ ημερ. 5/11/2015 για αποδοχή των προσφυγών 26/2015 και 28/2015 λόγω της συμμετοχής στην απόφαση του μέλους της ΑΑΠ Λοΐζου Κάππα που κρίθηκε παράτυπη.
– Στις 13/11/2017 η ΑΑΠ ακύρωσε την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποίαν είχε κατακυρωθεί ο διαγωνισμός στην εταιρεία ΝΕΜΕΣΙΣ. Η ΑΑΠ έκρινε πως οποιαδήποτε απόφαση επακολούθησε την απόφαση της πλειοψηφίας της ΑΑΠ ημερ. 5/11/2015 συμπαρασύρεται σε ακύρωση.
– Στις 28/11/2017 η ισχύς της προσφοράς καθώς και ανάλογη εγγυητική της κοινοπραξίας CYBARCO δεν ανανεώθηκαν με αποτέλεσμα η εν λόγω κοινοπραξία να τεθεί εκτός διαγωνισμού.
– Στις 22/12/2017 η εταιρεία WTE ζήτησε από το TAY όπως προβεί σε επανεξέταση και κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτήν.

Via