Πρόστιμα πέραν των 5 χιλ. ευρώ από το επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου σε δύο μέρες

Εικόνα Αρχείου

Χρηματικά πρόστιμα πέραν των 5 χιλιάδων ευρώ συνολικά “μοίρασε” το επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου σε 11 συνολικά πρόσωπα στην επαρχία Αμμοχώστου αναφορικά με την παραβίαση του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου και τα διατάγματα για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, στις 23 και 24 Απριλίου, το επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου επέβαλε σε έντεκα πρόσωπα χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους €5.400 με χαμηλότερη ποινή τα €300 και υψηλότερη τα €700.

Εναντίον των προσώπων αυτών καταχωρήθηκαν έντεκα ξεχωριστές υποθέσεις για παραβίαση των υπουργικών διαταγμάτων που εκδόθηκαν για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Famagusta.News