ΤΕΒΕ Αμμοχώστου: Υπογράφηκε σημαντική συμφωνία με ΟΕΒ (ΕΙΚΟΝΕΣ)

Συνεργασία ΟΕΒ - ΤΕΒΕΑ: Αναβαθμίζεται η παρουσία της ΟΕΒ στην Αμμόχωστο - Σημαντικό βήμα ενδυνάμωσης του ρόλου της ΤΕΒΕΑ και επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην επαρχία Αμμοχώστου

IMG 0a2ea8d804fa911e46e54ae6332d950b V exclusive, ΟΕΒ, ΤΕΒΕΑ

Υπογράφηκε τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021 από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) κ. Αντώνη Αντωνίου και τον Πρόεδρο της Τουριστικής, Εμπορικής και Βιομηχανικής Εταιρείας Αμμοχώστου (ΤΕΒΕΑ) κ. Πέτρο Πέτρου, Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ των δυο Οργανώσεων.

Για ευρύτερη και αποδοτικότερη εκπροσώπηση των επιχειρήσεων της Επαρχίας Αμμοχώστου και μετά τη σύσταση Επιτροπής ΟΕΒ Αμμοχώστου για όλα τα Μέλη της στην περιοχή, η ΟΕΒ έχει συνάψει Μνημόνιο Συναντίληψης με την ΤΕΒΕΑ.

Η Επιτροπή ΟΕΒ Αμμοχώστου η οποία θα αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ των επιχειρήσεων της Επαρχίας Αμμοχώστου και την ΟΕΒ, θα απαρτίζεται από μέλη της ΤΕΒΕΑ, μέλη της ΟΕΒ που δραστηριοποιούνται στην επαρχία Αμμοχώστου και από μέλη της ΟΕΒ που δραστηριοποιούνται οπουδήποτε στην Κύπρο και επιθυμούν να προσφέρουν μέσω της Επιτροπής ΟΕΒ Αμμοχώστου.

IMG b0cd595ee61b4dd6dc139c5bd113ee71 V exclusive, ΟΕΒ, ΤΕΒΕΑ

Η Επιτροπή θα χειρίζεται θέματα καθαρά τοπικού (επαρχιακού) χαρακτήρα, θα λαμβάνει γραμματειακή υποστήριξη και υπηρεσίες από τα κεντρικά γραφεία της ΟΕΒ, θα φροντίζει για την τήρηση στενής επαφής/επικοινωνίας με τα Μέλη της ΟΕΒ και των Συνδέσμων της στην επαρχία Αμμοχώστου, θα προωθεί με διάφορα μέσα και δράσεις τη δικτύωση μεταξύ των Μελών, θα αναλάβει τη διασύνδεση με τοπικούς Φορείς της επαρχίας και προώθηση σε αυτούς θεμάτων που ενδιαφέρουν/αφορούν τις επιχειρήσεις της επαρχίας Αμμοχώστου, θα προβαίνει σε διοργάνωση/διευθέτηση συναντήσεων/συνεδριάσεων, θα συμμετέχει ή/και θα εκπροσωπεί την ΟΕΒ σε τοπικές εκδηλώσεις (επιχειρηματικού και κοινωνικού χαρακτήρα), Επιτροπές/θεσμικά Σώματα οικονομικής και τουριστικής φύσεως, κ.λπ.

Με την υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας ΟΕΒ – ΤΕΒΕΑ, τα μέλη της ΤΕΒΕΑ θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν υπηρεσίες από την ΟΕΒ. Το γεγονός αυτό ενισχύει τις επιχειρήσεις – μέλη της ΤΕΒΕΑ και ταυτόχρονα ενδυναμώνεται η αποτελεσματικότερη προώθησης όλων των θεμάτων που αφορούν τις επιχειρήσεις της επαρχίας Αμμοχώστου.