Δήμαρχος της Σωτήρας ο Γιώργος Τάκκας

Ειδήσεις, Εκλογές 2011
Ειδήσεις, Εκλογές 2011

Δήμαρχος του Νεοσύστατου Δήμου Σωτήρας ανακηρύχθηκε ο Γιώργος Τάκκας, ο οποίος κατέλαβε το 58,07% των ψήφων έναντι του μοναδικού του ανθυποψηφίου, Αδάμου Καΐκκη, ο οποίος έλαβε το 41,93%… 

Ακουλουθούν τα στατιστικά των αποτελεσμάτων:

Εγγεγραμμένοι: 3547
Ψήφισαν: 3187 (89,74%)
Έγκυρα: 2178 (96,02%)
Άκυρα: 43 (1,35%)
Αποχή: 360 (10,15%)
Λευκά: 84 (2,64%)

Τάκκα Γεώργιος: 1777 (58,07%)
Καΐκκη Αδάμος: 1283 (41,93%)

Πατήστε την εικόνα για το γράφημα…