“Πολιτικά κόμματα & λειτουργοί δημοσίου οι πιο διεφθαρμένοι”

Τα πολιτικά κόμματα (μέσω των οποίων λειτουργεί το δημοκρατικό σύστημα) και οι λειτουργοί του δημοσίου (δηλαδή δημόσιοι αξιωματούχοι και υπάλληλοι), θεωρούνται, με ποσοστό 25% και 20% αντίστοιχα, ως οι πιο διεφθαρμένοι θεσμοί σύμφωνα με έρευνα του Κυπριακού Ινστιτούτου Στατιστικολόγων (ΚΙΣ).

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου, το ΚΙΣ, διεξήγαγε, μεταξύ 8-14 Δεκεμβρίου 2014, έρευνα με αντικείμενο το θέμα, “ Ποιοι θεσμοί θεωρούνται περισσότερο διεφθαρμένοι στην χώρα μας; Oι προσπάθειες των πολιτικών κομμάτων για την καταπολέμηση της διαφθοράς κρίνονται αποτελεσματικές;”.

Η έρευνα που διεξήχθη αφορούσε άτομα ηλικίας 18 και άνω και κάλυπτε ολόκληρη την επικράτεια με μέγεθος δείγματος 642 άτομα και με την μέθοδο της απλής τυχαίας στρωματοποιημένης δειγματοληψίας καθορίστηκε το δείγμα.

Η συλλογή των πληροφοριών, όπως αναφέρεται, έγινε μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων, ενώ η εκτίμηση των αποτελεσμάτων της έρευνας έγινε με την μέθοδο της σημειακής εκτίμησης.