Τρεις βαθμίδες κάτω η Κύπρος…

Κατά μια πλήρη κατηγορία (τρεις βαθμίδες), θα μπορούσε να υποβαθμιστεί η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου σε περίπτωση εξόδου της Ελλάδας από το Ευρώ, λόγω της μεγάλης έκθεσης των κυπριακών τραπεζών στην ελληνική αγορά, αναφέρει ο Οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings σε προκαταρκτική ανάλυση του για το μέλλον της Ευρωζώνης, στην οποία επεξεργάζεται πέντε εναλλακτικά σενάρια και πιθανές επιπτώσεις στις αξιολογήσεις κρατών… 

”Η Κύπρος θα είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη” σε μια έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, λόγω των τεράστιων ελληνικών δανείων που διατηρούν στα βιβλία τους οι κυπριακές τράπεζες και ”η αξιολόγησης της θα μπορούσε να μειωθεί κατά μια πλήρη κατηγορία (κατά τρεις βαθμίδες)”, σημειώνει ο διεθνής Οίκος στην ανάλυση του με τίτλο ”Το μέλλον της Ευρωζώνης: Εναλλακτικά σενάρια”.

Ο Οίκος Fitch εκτιμά ότι η Ελλάδα είναι πολύ πιθανό να πρέπει εκ νέου να αναδιαρθρώσει το χρέος της και να χρεοκοπήσει και πάλι, ενώ στο σενάριο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ, ο Fitch σημειώνει ότι σε αυτή την περίπτωση όλες οι αξιολογήσεις κρατών θα τεθούν υπό αρνητική παρακολούθηση (Rating Watch Negative – RWN), ενώ οι αξιολογήσεις που βρίσκονται ήδη σε αρνητική προοπτική (Negative Outlook) διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο υποβάθμισης.

Αρχικά, προσθέτει ο Οίκος, ενδέχεται να υποβαθμίσει όλες τις λεγόμενες περιφερειακές χώρες (Κύπρο, Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία), λόγω της δυνητικής μεταβλητότητας που θα δημιουργηθεί από την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ και του κινδύνου μετάδοσης της στις τράπεζες και στις αγορές ομολόγων αλλά και από τη φυγή κεφαλαίων.

Σε μια ομαλή μεταβολή, με μια αποτελεσματική πολιτική της ΕΕ και ελάχιστη μετάδοση, οι περισσότερες αξιολογήσεις στη συνέχεια θα αφαιρεθούν από RWN και θα επιβεβαιωθούν.

Ωστόσο, σε μια άτακτη μεταβολή, που περιλαμβάνει την μετάδοσης της στην περιφέρεια και σημαντική αύξηση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που θα αντιμετωπίσει ο πυρήνας (της Ευρωζώνης), όλες οι χώρες (συμπεριλαμβανομένων αυτών που διατηρούν την αξιολόγηση ”AAAs”) θα είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν υποβαθμίσεις και να παραμείνουν σε RWN μέχρις ότου η κατάσταση σταθεροποιηθεί.

Ο Οίκος Fitch Ratings πιστεύει ότι μια πλήρης διάλυση και κατάρρευση του ευρώ παραμένει εξαιρετικά απίθανη, δεδομένου του τεράστιου οικονομικού και πολιτικού κόστους μιας τέτοιας έκβασης και της ισχυρής πολιτικής δέσμευσης στην Οικονομική και Νομισματική Ενωση.

Ακόμη και μερική διάλυση με την έξοδο ενός ή περισσότερων περιφερειακών κρατών θα ενείχε τον κίνδυνο σοβαρών συστηματικών ζημιών, αν και δεν μπορεί να αποκλειστεί, σημειώνει.

Επίσης, ο Fitch αναμένει ότι η Ευρωζώνη θα διέλθει έστω και δύσκολα της κρίσης, καθώς προχωρεί η οικονομική προσαρμογή σε συνδυασμό με τα σταδιακά βήματα προς καλύτερη δημοσιονομική και οικονομική ολοκλήρωση.

Πηγή: Εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΗΣ»