«Προσκυνούμεν σου τα Πάθη, Χριστέ…»

Μεγάλη Πέμπτη σήμερα, η ημέρα που σηματοδοτεί την έναρξη του Θείου Δράματος. Η σημερινή ημέρα φέρνει, ουσιαστικά, την ολοκλήρωση, με τον Μυστικό Δείπνο, της Ζωής και της Διδασκαλίας του Ιησού Χριστού επί της Γης, και αρχίζουν τα Άγια Πάθη και τα φρικτά βασανιστήριά Του, που θα κορυφωθούν απόψε με την Σταύρωση και αύριο με την Ταφή Του, για να επέλθει τελικώς, το Μεγάλο Σάββατο, η Λαμπρή και Ζωοφόρος Ανάστασή Του… 

Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί κατακλύζουν πρωί και νύχτα σήμερα Μεγάλη Πέμπτη τους ιερούς ναούς. Το πρωί για να λειτουργηθούν και να κοινωνήσουν των Αχράντων Μυστηρίων, και το βράδυ για να παρακολουθήσουν την αναπαράσταση των Θείων Παθών, και να ψάλλουν το «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου…»

Τα δώδεκα Ευαγγέλια της Μεγάλης Πέμπτης μας περιγράφουν τα γεγονότα της τελευταίας ημέρας του Ιησού Χριστού επί της Γης. Προτού θυσιαστεί για τη σωτηρία των ανθρώπων, είχε ένα τελευταίο δείπνο με τους μαθητές Του. Στη διάρκεια του Μυστικού Δείπνου, ο Χριστός παρέδωσε στους μαθητές Του το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Πρόσφερε άρτο λέγοντας «λάβετε φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου» αλλά και κρασί προσθέτοντας «ποίετε εξ αυτού πάντες, τούτο γαρ εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ πολλών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών».

Μετά το πέρας του Μυστικού Δείπνου, ακολούθησε η Προσευχή στο Όρος των Ελαιών, όπου τελικά συλλαμβάνεται ο Χριστός από τους Ρωμαίους, προδομένος από τον Ιούδα. Μετά το πέμπτο Ευαγγέλιο, θα βγει στους ιερούς ναούς ο Εσταυρωμένος, υπό τους ήχους του:
«Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο εν ύδασι την γην κρεμάσας.

Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται, ο των αγγέλων βασιλεύς.

Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται, ο περιβάλλων τον ουρανόν εν νεφέλαις.

Ράπισμα κατεδέξατο, ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ.

Ήλοις προσηλώθη, ο νυμφίος της Εκκλησίας. Λόγχη εκεντήθη, ο υιός της Παρθένου.

Προσκυνούμεν σου τα Πάθη, Χριστέ.

Δείξον ημίν και την ένδοξόν σου Ανάστασιν.»