Πακέτα Αγάπης το Πάσχα σε άπορες οικογένειες Βατυλιωτών

a 26 Βατυλή, Ειδήσεις, Κατεχόμενα, Φιλανθρωπικά
a 287 Βατυλή, Ειδήσεις, Κατεχόμενα, Φιλανθρωπικά

Πακέτα Αγάπης σε οικογένειες Βατυλιωτών που έχουν ανάγκη, θα μοιράσει τις παραμονές του Πάσχα το Ταμείο Κοινωνικής Ευημερίας Βατυλής Αμμοχώστου.

Την πιο πάνω απόφαση πήρε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου που συνήλθε την Παρασκευή 17 Μαρτίου στο οίκημα του Σωματείου Διγενής Ακρίτας Μόρφου στη Λευκωσία.

Η πρώτη έκτακτη συνεδρία θα γίνει τη Δευτέρα 3 Απριλίου στις 8 μ.μ. για ετοιμασία των πακέτων αγάπης για άπορες οικογένειες Βατυλιωτών, στο Σωματείο Διγενή Ακρίτα Μόρφου.

Έκκληση στους Βατυλιώτες

Το Ταμείο Κοινωνικής Ευημερίας Βατυλής, απευθύνει δημόσια έκκληση σε όλους τους Βατυλιώτες να μεριμνούν όπως σε κηδείες αγαπημένων και συγγενικών τους προσώπων, διενεργούνται εισφορές για το Ταμείο Κοινωνικής Ευημερίας Βατυλής. Το Ταμείο έχει ως αποκλειστικό σκοπό να προσφέρει οικονομική βοήθεια και στήριξη στους Βατυλιώτες που έχουν ανάγκη, επιτελώντας έτσι ένα αξιοζήλευτο φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Κούλα Παρασκευά, Πρόεδρο Ταμείου Κοινωνικής Ευημερίας Τηλέφωνο Επικοινωνίας 99566587.

SotiraNews