Η Τρόικα …θερίζει, οι μισθοί των αξιωματούχων καλά κρατουν

a 70 Ειδήσεις
a 1991 Ειδήσεις

Η πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων, που βρίσκονται στις κλίμακες Α1 – Α8, αμείβονται με καθαρό μισθό από €1.000 – €2.300.

 • Πρόεδρος Ανωτάτου Δικαστηρίου: €6.827
 • Δικαστής Ανωτάτου Δικαστηρίου: €6.827
 • Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας: €6.526
 • Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας: €6.526
 • Πρόεδρος της Δημοκρατίας: €6.007
 • Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου: €5.575
 • Πρόεδρος Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού: €5.574
 • Διευθυντής Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας: €5.410
 • Γενικοί Διευθυντές Υπουργείων: €5.369
 • Γενικός Διευθυντής Βουλής: 5.369

Ωρολογιακή βόμβα για τα κρατικά ταμεία εξακολουθεί να είναι το κρατικό μισθολόγιο, με κυριότερο βαρίδι τις απολαβές των αξιωματούχων του κράτους. Η οικονομική κρίση, οι μειώσεις μισθών και ωφελημάτων, και η διακηρυγμένη πολιτική για εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών, που επικροτείται και από τους δανειστές, άγγιξε ξώπετσα τους αξιωματούχους του κράτους.

Την ίδια ώρα, οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα κατρακυλούν, στελέχη επιχειρήσεων παραμένουν εκτός της αγοράς εργασίας, οι αριθμοί των ανέργων γράφουν «κόκκινο» και ο καθαρός μηνιαίος μισθός της πλειοψηφίας των δημοσίων υπαλλήλων που βρίσκονται σε κλίμακες Α1 – Α8 κυμαίνεται από τα €1.058 – €2.353.

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, που κατατέθηκαν στη Βουλή μαζί με τον ετήσιο προϋπολογισμό του κράτους για το 2015, εξάγεται πως ο καθαρός μηνιαίος και ετήσιος μισθός των κρατικών αξιωματούχων (μετά τις περικοπές) συνεχίζει να παραμένει σε υψηλά επίπεδα, παρά την κατάσταση της οικονομίας.

Μάλιστα, υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις (εκείνες που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από τον φόρτο εργασίας και τα πολλαπλά υπηρεσιακά καθήκοντα και ευθύνες) που οι μισθοί δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως δικαιολογημένοι.

Να αναφερθεί πως η μεγαλύτερη πρόκληση παραμένει η αύξηση του Τιμαρίθμου, που επιβαρύνει το κρατικό μισθολόγιο, και που ήδη έχει καταργηθεί ή παγώσει στον ιδιωτικό τομέα.

Ποιοι και πόσα παίρνουν

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι καθαροί μηνιαίοι και ετήσιοι μισθοί όλων των αξιωματούχων του κράτους, όπως έχουν καθοριστεί από την 1η Ιανουαρίου 2014:

 • Πρόεδρος και Δικαστής Ανωτάτου Δικαστηρίου: €6.827 ή €87.904.
 • Γενικός Εισαγγελέας και Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας: €6.526 ή €84.441.
 • Πρόεδρος της Δημοκρατίας: €6.007 ή €77.182.
 • Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου: €5.575 ή €71.582.
 • Πρόεδρος Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού: €5.574 ή €71.640.
 • Διευθυντής Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας: €5.410 ή €69.758.
 • Γενικός Διευθυντής Υπουργείου, Γενικός Διευθυντής Βουλής, Αρχηγός Αστυνομίας, Αρχιπρωτοκολλητής, Γενικός Λογιστής και Γενικός Ελεγκτής: €5.369 ή €69.280
 • Πρόεδρος της Βουλής: €5.359 ή €68.943
 • Πρόεδρος Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας: €5.338 ή €69.399
 • Πρόεδρος Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας: €5.125 ή €66.585
 • Επίτροπος Διοικήσεως: €5.059 ή €65.708
 • Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων: €4.697 ή €61.083
 • Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: €4.697 ή €61.083
 • Aνώτερος Επαρχιακός Δικαστής: €4.619 ή €60.325
 • Διευθυντής Μεγάλου τμήματος: €4.563 ή €59.546
 • Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών: €4.546 ή €59.344
 • Επίτροπος Νομοθεσίας: €4.532 ή €58.344
 • Υπουργοί, Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Υφυπουργός Παρά τω Προέδρω: €4.399 ή €56.614
 • Αντιστράτηγος: €4.338 ή €56.944
 • Μέλος Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας: €4.101 ή €54.233
 • Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου: €4.033 ή €53.060
 • Βουλευτής ή θρησκευτικός εκπρόσωπος: €3.954 ή €49.714
 • Μέλος Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας: €3.839 ή €50.757
 • Εκπρόσωπος ελληνοκυπριακής πλευράς στη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοουμένους: €3.109 ή €40.772

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, ο καθαρός μηνιαίος/ετήσιος μισθός εξάγεται μετά από τις συνολικές περικοπές (ΤΚΑ, εθελοντική εισφορά, Σχέδιο Σύνταξης, έκτακτη εισφορά, μείωση απολαβών με κλιμάκωση +3%, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 1,5% και φόρο εισοδήματος με κλιμάκωση). Στις απολαβές των κρατικών αξιωματούχων συμπεριλαμβάνονται η αύξηση του Τιμαρίθμου και ο 13ος μισθός, το επίδομα παραστάσεως, το επίδομα γραμματειακών υπηρεσιών στην περίπτωση των βουλευτών και το επίδομα φιλοξενίας.

Ο καθαρός μηνιαίος μισθός των κρατικών υπαλλήλων

O καθαρός μηνιαίος μισθός των κρατικών υπαλλήλων μετά τις περικοπές (ΤΚΑ 3,95%, Ταμείο Χηρών 2%, Σχέδιο Σύνταξης 3%, έκτακτη εισφορά με κλιμάκωση, μείωση απολαβών με κλιμάκωση 3%, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 1,5%, φόρος εισοδήματος με κλιμάκωση) από 1η Ιανουαρίου 2014 είναι:

 • Κλίμακα Α16 – 7η++: €3.639 – €4.285
 • Κλίμακα Α15 – 7η βαθμίδα: €3.373 – €4.015
 • Κλίμακα Α14 – 9η βαθμίδα: €3.051 – €3.870
 • Κλίμακα Α13 -7η βαθμίδα: €2.896 – €3.673
 • Κλίμακα Α12 – 10η + βαθμίδα: €2.563 – €3.417
 • Κλίμακα Α11-12η βαθμίδα: €2.374 – €3.160
 • Κλίμακα Α10 -11η βαθμίδα: €2.096 – €2.793
 • Κλίμακα Α9 -11η βαθμίδα: €1.914 – €2.568
 • Κλίμακα Α8 -14η βαθμίδα: €1.624 – €2.353
 • Κλίμακα Α7 – 13η βαθμίδα: €1.533 – €2.185
 • Κλίμακα Α6 – 13η βαθμίδα: €1.381 – €2.014
 • Κλίμακα Α5 – 16η βαθμίδα: €1.134 – €1.885
 • Κλίμακα Α4 -13η βαθμίδα: €1.083 – €1.584
 • Κλίμακα Α3 -13η βαθμίδα: €1.075 – €1.455
 • Κλίμακα Α2 -13η βαθμίδα: €1.062 – €1.287
 • Κλίμακα Α1 – 13η βαθμίδα: €1.058 – €1.199

Δεν γλιτώνουμε τις μεταρρυθμίσεις

Οι ξένοι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες που μετακλήθηκαν από την κυπριακή κυβέρνηση έχουν εκπονήσει σχετική μελέτη και έχουν προτείνει αλλαγές αναφορικά με το κρατικό μισθολόγιο, το σύστημα διορισμών και προαγωγών, και το σύστημα αξιολόγησης στον δημόσιο τομέα. Σύμφωνα με μνημονιακή πρόνοια, οι αλλαγές που θα συμφωνηθούν, στη βάση των μελετών, θα πρέπει να ψηφιστούν από τη Βουλή μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2015.

Όπως αναφέρουν οι εμπειρογνώμονες, στον δημόσιο τομέα παραχωρούνται σημαντικά υψηλότεροι μισθοί σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα και οι μισθολογικές αυξήσεις παραχωρούνταν αυτόματα, χωρίς την απαραίτητη διασύνδεση. Είναι ξεκάθαροι ως προς την άποψή τους ότι πρέπει να λειτουργήσει ένα σύστημα μισθολογίου το οποίο ν’ ανταμείβει την αξία και την απόδοση, ένα μισθολόγιο που να μπορεί να αντέξει ο κρατικός προϋπολογισμός.

Το αντικίνητρο των κλιμάκων

Επίσης, επισημαίνουν πως οι συνδυασμένες κλίμακες αποτελούν αντικίνητρο για την απόδοση των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς εξουδετερώνουν την αξία της προαγωγής. Διαπιστώνουν, επίσης, ότι την περίοδο 2007-2012 το κρατικό μισθολόγιο αυξήθηκε εξαιτίας της αύξησης του Τιμαρίθμου και σε λιγότερο βαθμό από την αύξηση του προσωπικού στον δημόσιο τομέα. Επισημαίνουν πως η παραχώρηση της ΑΤΑ θα πρέπει να εξαρτάται από την κατάσταση των δημοσίων οικονομικών.

Επίσης, οι εμπειρογνώμονες στην έκθεσή τους επισημαίνουν ότι:

 • Οι άδειες απουσίας βρίσκονται στον μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εργαζόμενοι σε 5ήμερη βάση εργασίας δικαιούνται από 20 – 29 μέρες ετησίως και οι εργαζόμενοι σε 6ήμερη βάση από 25 – 36 μέρες ετησίως, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας τους.
 • Οι άδειες ασθενείας (42 μέρες πληρωμένες) βρίσκονται εντός των ορίων που ισχύουν σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε.
 • Στην Κύπρο υπάρχουν 16 δημόσιες αργίες, αριθμός ελαφρώς υψηλότερος από τον μέσο όρο των χωρών της Ε.Ε.
 • Οι άδειες μητρότητας εναρμονίζονται με το ευρωπαϊκό πλαίσιο και φθάνουν στις 18 βδομάδες.
 • Ο χρόνος εργασίας (37,5 ώρες τη βδομάδα) υπολείπεται του μέσου όρου που ισχύει στις δημόσιες υπηρεσίες των άλλων χωρών, 12 λεπτά τη μέρα.

Η μελέτη των ξένων επιστημόνων περιλαμβάνει εισηγήσεις αναφορικά με τις αλλαγές στο σύστημα προαγωγών και διορισμών, ώστε η αρχαιότητα να μην αποτελεί καθοριστικό κριτήριο.

Η αποστολή της Τρόικας που βρισκόταν στην Κύπρο επέμενε κατ’ επανάληψιν στην περαιτέρω συρρίκνωση του κρατικού μισθολογίου μέσω αναδιάρθρωσης του τρόπου πληρωμής του, ώστε να συνδέεται με την απόδοση, εξαλείφοντας αυτόματες προσαυξήσεις. Στη βάση αυτών, οι τροϊκανοί ζητούν μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση και τις συντάξεις πριν από το ξεπάγωμα των μισθών το 2016, ώστε να γίνουν οι κατάλληλες εξοικονομήσεις.

Μόνο στο Δημόσιο 50.000

Ενημερωτικά ν’ αναφέρουμε πως σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, στον δημόσιο τομέα της Κύπρου (δημόσια υπηρεσία, εκπαιδευτική υπηρεσία, δυνάμεις ασφαλείας και ωρομίσθιο προσωπικό) απασχολούνται περίπου 50.000 άτομα σε διάφορες θέσεις εργασίας. Στους αριθμούς αυτούς περιλαμβάνεται και το έκτακτο προσωπικό.

Όσον αφορά τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, τις τοπικές Αρχές και τις εταιρείες και επιχειρήσεις ελεγχόμενες από το κράτος, το προσωπικό που απασχολείτο, με βάση στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, αριθμούσε συνολικά περίπου 60.000.

Στη Δημόσια Υπηρεσία υπηρετεί:

 • Μόνιμο μη εναλλάξιμο προσωπικό, το εξειδικευμένο προσωπικό απασχολούμενο σύμφωνα με την οργανωτική δομή του κάθε Υπουργείου/ Τμήματος/Υπηρεσίας προσωπικού.
 • Μόνιμο εναλλάξιμο προσωπικό, το Γενικό Διοικητικό, Γενικό Γραμματειακό και Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό, που υπάγεται διοικητικά στον Διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Το προσωπικό αυτό τοποθετείται στα Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες για να παρέχει διοικητική ή γραμματειακή ή βοηθητική υποστήριξη και μετακινείται/μετατίθεται ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
 • Έκτακτο μη εναλλάξιμο προσωπικό. Περιλαμβάνει εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου και με δεκαπενθήμερες συμβάσεις. Το προσωπικό προσλαμβάνεται σε ημερομίσθια ή άλλη προσωρινή βάση, ορισμένης ή αόριστης διάρκειας, για να καλύψει εποχικές ανάγκες.

Σύμφωνα με την έκθεση, την οποία παρουσίασε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης η επικεφαλής της αποστολής του ΔΝΤ Ντέλια Βελκουλέσκου, το κρατικό μισθολόγιο θα πρέπει να συρρικνωθεί περαιτέρω, μέσω αναδιάρθρωσης του τρόπου πληρωμής, ώστε να συνδέεται με την απόδοση, εξαλείφοντας αυτόματες προσαυξήσεις. Αυτό, προστίθεται, θα πρέπει να γίνει πριν από το ξεπάγωμα των μισθών το 2016, ενώ ταυτόχρονα σημειώνεται ότι περαιτέρω εξοικονόμηση θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη μεταρρύθμιση του τομέα της εκπαίδευσης και των συντάξεων.

Πηγή: SigmaLive