Αλετράρης: Ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας

Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος πάντοτε έχει ψηλά στις προτεραιότητες του τη συνεχή ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Γεωργίας Σοφοκλής Αλετράρης…

Σημείωσε, επίσης, πως στην κατεύθυνση αυτή εστιάζονται και οι ενέργειες του όσον αφορά το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και γενικότερα την Κοινή Αγροτική Πολιτική για την περίοδο 2014-2020, οι πρόνοιες της οποίας διαμορφώνονται αυτή την περίοδο στις Βρυξέλλες.

Σε χαιρετισμό του στην ημερίδα με θέμα «Βιοκαλλιέργειες», ο κ. Αλετράρης είπε ότι στην Κύπρο η βιολογική γεωργία έκανε τα πρώτα της βήματα στο τέλος της δεκαετίας του ’80, στηριζόμενη στην ιδιωτική πρωτοβουλία μερικών προοδευτικών βιοκαλλιεργητών, προσθέτοντας ωστόσο πως ο τομέας παρουσίασε ραγδαία ανάπτυξη μετά το 2002, χρονολογία κατά την οποία η βιολογική γεωργία τέθηκε υπό νομοθετική ρύθμιση και άρχισε η εφαρμογή συγκεκριμένων σχεδίων, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής οικονομικών κινήτρων.

Οπως είπε ”είναι χαρακτηριστικό ότι σε δέκα χρόνια το ποσοστό της βιοκαλλιεργούμενης έκτασης από 0,12% έφτασε στο 3% της συνολικά καλλιεργούμενης έκτασης, ποσοστό που συγκρίνεται πολύ ευνοϊκά με το 4,1% που είναι ο μέσος όρος των 27 κρατών μελών της Κοινότητας, λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι η βιολογική γεωργία σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχει ιστορία αρκετών δεκαετιών”.

Είπε ακόμα πως ”στην ανάπτυξη αυτή της βιολογικής γεωργίας συνέβαλε συνδυασμός παραγόντων, όπως τα κίνητρα που παρέχονται στους βιοκαλλιεργητές μέσω των διαφόρων μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, η εκπαίδευση/ενημέρωση του προσωπικού του Τμήματος Γεωργίας και των γεωργών μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα, το ενδιαφέρον και η προοδευτικότητα των ίδιων των βιοκαλλιεργητών και η δράση των Συνδέσμων τους, αλλά ασφαλώς και η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση και απαίτηση των καταναλωτών να έχουν στη διάθεσή τους βιολογικά προϊόντα σε ικανοποιητικές ποσότητες και λογικές τιμές”.