“Ανακριβή τα δημοσιεύματα για μεταστέγαση του Κτηματολογίου στο Παραλίμνι”

CEA3CF84CEB9CEB3CEBCCEB9CEBFCC81CF84CF85CF80CEBF2017 05 162C08.23.04 Ειδήσεις, Νέα Αμμοχώστου
CEA3CF84CEB9CEB3CEBCCEB9CEBFCC81CF84CF85CF80CEBF2017 05 162C08.23.04 Ειδήσεις, Νέα Αμμοχώστου

«Περιέχουν ανακρίβειες και είναι παραπλανητικά» δημοσιεύματα στον έντυπο Τύπο σχετικά με την επιλογή κτιρίου για μεταστέγαση του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου και του Επαρχιακού Γραφείου του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Αμμοχώστου, αλλά και την επιλογή κτιρίου για μεταστέγαση των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στη Λευκωσία, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Κεντρικού Φορέα Στέγασης Κρατικών Υπηρεσιών (ΚΦΣΚΥ).

Ο ΚΦΣΚΥ «έχει παράξει σημαντικότατο έργο, έστω και αν κάποιοι έχουν δικούς τους λόγους να προσπαθούν συνεχώς να μηδενίζουν αυτό το έργο» προστίθεται στην ανακοίνωση που μεταδίδει το ΓΤΠ. Αναφέρεται επίσης ότι «στη διάρκεια της τριετούς λειτουργίας του Φορέα εξετάστηκαν 440 περίπου υποθέσεις σε 50 συνεδρίες και έχει επιτευχθεί σημαντική μείωση (εκατομμυρίων) του ποσού που πληρώνει το κράτος για ενοίκια».

Όσον αφορά τη σχετική συζήτηση στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών, ο Φορέας αναφέρει ότι το κτίριο που ενοικιάστηκε στο Παραλίμνι για μεταστέγαση του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου και του Επαρχιακού Γραφείου Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Αμμοχώστου καλύπτει τις σημερινές στεγαστικές ανάγκες των εν λόγω δύο Τμημάτων.

Η συστέγαση είναι κάτι που επιδιώκεται από τον Φορέα, «γιατί είναι μια λύση που έχει άμεσα και έμμεσα οφέλη για το Κράτος» καθώς επιτυγχάνεται χαμηλότερο ενοίκιο και μειώνονται οι μετακινήσεις προσωπικού, προστίθεται.

Αναφέρεται επίσης ότι αρχικά ο ιδιοκτήτης είχε αποδεχτεί ενοίκιο ύψους €27.000, ήταν όμως από την αρχή διστακτικός να αναλάβει τις εργασίες διαμόρφωσης του κτιρίου, με δαπάνη €500.000.

Στην πρόσθετη διαπραγμάτευση που ακολούθησε συμφωνήθηκε μείωση του ενοικίου στις €18.000 τον μήνα και καμία αύξησή του στη διάρκεια των εννέα χρόνων, με το Κράτος να αναλαμβάνει τις εργασίες διαμόρφωσης. Σύμφωνα με τον Φορέα, το Κράτος εξασφάλισε εξοικονόμηση ύψους €914.000 και όφελος της τάξης των €400.000.

Προστίθεται ότι συμφωνήθηκε πως το ενοίκιο θα αρχίσει να καταβάλλεται μόλις συμπληρωθούν οι εργασίες διαμόρφωσης, οι οποίες αναμένεται να αρχίσουν εντός των επόμενων μερικών βδομάδων.

Σημειώνεται ότι τα σημερινά ενοίκια που καταβάλλονται για τη στέγαση των πιο πάνω Υπηρεσιών και της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου στη Λάρνακα ανέρχονται σε €622.000 ετησίως, ενώ με την υλοποίηση της απόφασης για μετακίνησή τους στην Επαρχία Αμμοχώστου όπως συμφωνήθηκε, ανέρχεται σε €346.000 ετησίως οπότε θα υπάρχουν εξοικονομήσεις ύψους €276.000 ετησίως. Κατά την διάρκεια των εννέα χρόνων θα υπάρξουν πρόσθετες εξοικονομήσεις ύψους €2.484.000, συμπληρώνεται.

Όσον αφορά τη μεταστέγαση των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στη Λευκωσία, αναφέρεται ότι αυτή ζητήθηκε καθώς το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το 70% του προσωπικού βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση.

Το αίτημα εγκρίθηκε από τον Φορέα στις 10/3/2016 και το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, αφού ακολούθησε την καθορισμένη διαδικασία, πρότεινε με επιστολή του Διευθυντή του στις 15/5/2016 το κτίριο «Ιάσων» στη Λευκωσία, μετά από αξιολόγηση τριών κτιρίων που προτάθηκαν, αναφέρεται.

Εξετάζοντας μια σειρά από λόγους, ο Φορέας αναφέρει ότι αποφάσισε να δώσει την έγκρισή του για ενοικίαση του εν λόγω κτιρίου ενώ «από προκαταρκτική σύγκριση που έγινε, διαπιστώθηκε ότι το συνολικό κόστος που θα καταβάλλεται για σκοπούς ενοικίασης και κάλυψης ενεργειακών αναγκών του νέου κτιρίου, είναι στα ίδια επίπεδα με το συνολικό κόστος που καταβάλλεται για ενοικίαση και κάλυψη ενεργειακών αναγκών στα υφιστάμενα κτίρια».

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι εξετάστηκαν από το Φορέα μια σειρά από δεδομένα όπως ότι πρόκειται για κτίριο ενεργειακής απόδοσης Α και εξοικονομείται σημαντική ενέργεια για τη θέρμανση / ψύξη του, ότι το κτίριο διαθέτει σύστημα γεωθερμικών αντλιών θέρμανσης και φωτοβολταϊκά πλαίσια και ότι με την ενοικίαση του εν λόγω κτιρίου επιτυγχάνεται σε κάποιο βαθμό ένας μακροπρόθεσμος στόχος του Φορέα που είναι η στέγαση σε ένα κτίριο όλων των τομέων ενός Τμήματος.

Τέλος, αναφέρεται ότι η ενοικίαση θα είναι περιορισμένης διάρκειας, γιατί θα καταβληθεί προσπάθεια ανέγερσης ιδιόκτητου κτιρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ