Ελλάδα: Δικαστική απόφαση σταθμός – Συνταγματικός ο υποχρεωτικός εμβολιασμός σε υγειονομικούς

«Επιβάλλεται στη συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα στο πλαίσιο της συνταγματικής υποχρέωσης για επίδειξη κοινωνικής αλληλεγγύης»

emvoliasmos 1 1 Δικαστική Απόφαση, Σύνταγμα, υγειονομικοί, υποχρεωτικός εμβολιασμός

Σε μία απόφαση που θεωρείται ορόσημο στο ζήτημα των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, προχώρησε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) της Ελλάδας, κρίνοντας ότι είναι συνταγματικός ο υποχρεωτικός εμβολιασμός σε συγκεκριμένες κατηγορίες όπως οι υγειονομικοί και οι εργαζόμενοι στην Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ).

Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε τις αιτήσεις ακυρώσεως που είχαν κατατεθεί από μέλη των συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων, αποφασίζοντας ότι δεν ευσταθούν οι προσφυγές τους περί αντισυνταγματικότητας του υποχρεωτικού εμβολιασμού.

Η συγκεκριμένη απόφαση, μολονότι καταρχάς αναφέρεται στις συγκεκριμένες προσφυγές που κατατέθηκαν, δημιουργεί σημαντικό δικαστικό προηγούμενο για τη θεμελίωση της συνταγματικότητας του υποχρεωτικού εμβολιασμού και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων και πληθυσμού.

Μάλιστα, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Δημήτριος Σκαλτούνης έκανε χρήση των νομικών διατάξεων που του επιτρέπουν την δημοσιοποίηση της απόφασης της Ολομέλειας, πριν από την επίσημη δημοσίευσή της που είναι μια πολύμηνη διαδικασία.

Η απόφαση των λειτουργών του Ανώτατου Δικαστηρίου βασίστηκε στο σκεπτικό ότι η δημόσια υγεία και η ζωή των πολιτών αποτελούν ύψιστα συνταγματικώς προστατευόμενα αγαθά, έναντι των οποίων υποχωρούν τα επιχειρήματα των προσφυγών περί αντισυνταγματικότητας. Παράλληλα, η επιστημονικότητα των δεδομένων που αφορούν τον εμβολιασμό αποτέλεσε επίσης σημαντικό τμήμα του σκεπτικού της απόφασης.

Ειδικότερα, ως προς την αίτηση ακυρώσεως μελών του προσωπικού της ΕΜΑΚ, το ΣτΕ έκρινε, μεταξύ άλλων, ότι η απόφαση για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, διασφαλίζει την αδιάλειπτη επιχειρησιακή λειτουργία της υπηρεσίας, προβλέπεται από ουσιαστικό νόμο και στηρίζεται σε έγκυρα επιστημονικά δεδομένα. Ακόμα, κρίθηκε ότι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός «δεν παραβιάζει τις αρχές της ισότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων».

Όσον αφορά τις αιτήσεις ακυρώσεων ιατρικού, παραϊατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικό, το ΣτΕ τις απέρριψε υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι ο εμβολιασμός «επιβάλλεται στη συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα στο πλαίσιο της συνταγματικής υποχρέωσης για επίδειξη κοινωνικής αλληλεγγύης, ειδικώς δε όσον αφορά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό λόγω της αυξημένης ευθύνης που έχει ως προς τη διαφύλαξη της υγείας των ασθενών».