Επείγουσα έκκληση Κέντρου Αίματος για εθελοντική αιμοδοσία

Οι σταθμοί αιμοδοσίας παγκύπρια θα παραμείνουν ανοιχτοί μέχρι τις οκτώ το βράδυ

Screenshot 2 5 εθελοντική αιμοδοσία

Το Κέντρο Αίματος απευθύνει επείγουσα έκκληση για εθελοντική αιμοδοσία όλων των ομάδων λόγω σοβαρών περιστατικών τα οποία έχουν μειώσει αισθητά τα αποθέματα.

Οι σταθμοί αιμοδοσίας παγκύπρια θα παραμείνουν ανοιχτοί μέχρι τις οκτώ το βράδυ.