Υπουργείο Γεωργίας: Προτεραιότητα η ολοκλήρωση διαταγμάτων για NATURA 2000

Στις 21 Μαΐου γιορτάζουμε κάθε χρόνο την Ευρωπαϊκή Ημέρα του Δικτύου Natura 2000

Screenshot 5 17 Natura 2000, Υπουργείο Γεωργίας

Στις 21 Μαΐου γιορτάζουμε κάθε χρόνο την Ευρωπαϊκή Ημέρα του Δικτύου Natura 2000. Το Δίκτυο Natura 2000 δημιουργήθηκε πριν από 32 χρόνια σαν σήμερα, με μια πρωτοποριακή νομοθετική κίνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο, το οποίο διασφαλίζει την προστασία των πιο πολύτιμων και απειλούμενων ειδών και οικοτόπων της Ευρώπης.

Η Κύπρος, αν και μικρή σε μέγεθος σε σύγκριση με άλλες χώρες, επιδεικνύει ένα τεράστιο πλούτο βιοποικιλότητας. Μοναδικά είδη οικοτόπων, φυτών και ζώων, πολλά από τα οποία ενδημικά, αποτελούν τη σπουδαία φυσική κληρονομιά του νησιού μας.

Μέχρι σήμερα στην Κύπρο έχουν καθοριστεί συνολικά 63 περιοχές Natura 2000, καλύπτοντας έκταση 10.145 km², συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων και χερσαίων περιοχών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κύπρος συγκαταλέγεται ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το μεγαλύτερο ποσοστό περιοχών που εμπίπτουν στο δίκτυο Natura 2000. Το 75% της Κρατικής Δασικής Γης συμπεριλαμβάνεται στο δίκτυο, ποσοστό στο οποίο περιλαμβάνονται 26 περιοχές ιδιαίτερης σημασίας.

Η ανάδειξη της σημασίας των περιοχών Natura 2000 πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση όλων μας αφού αποτελεί μοναδικό εργαλείο για τη διαφύλαξη των οικολογικών στοιχείων που τις αποτελούν, έχοντας πάντα κατά νου την ισορροπία που απαιτείται ανάμεσα στην προστασία της φύσης και την ευημερία των ανθρώπων που ζουν σε αυτές τις περιοχές.

Η ορθή διαχείριση των περιοχών Natura 2000 εξασφαλίζει πολλαπλά οφέλη για τον άνθρωπο και την ίδια τη φύση απέναντι στις τεράστιες προκλήσεις και αλλαγές που δημιουργούνται συνέπεια της κλιματικής κρίσης.

Σε προτεραιότητα η ολοκλήρωση των διαταγμάτων διαχείρισης και προστασίας

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έχει αρχίσει τη διαδικασία έκδοσης 27 διαταγμάτων για τις περιοχές NATURA 2000, θέτοντας αυστηρά χρονοδιαγράμματα και καταρτίζοντας ομάδες εργασίας ανά ομάδες περιοχών με στόχο την ολοκλήρωσή τους περί τα τέλη του 2025, στo πλαίσιo συμμόρφωσης με την οδηγία για τους οικότοπους.

Ουσιαστικά έχουν δημιουργηθεί 10 πολυθεματικές και διατμηματικές ομάδες, που περιλαμβάνουν και τη συμμετοχή συνεργατών από τον χώρο των Μη Κυβερνητικών Οργανισμών και των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Στην όλη διαδικασία θα λάβουν μέρος και εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα. Το σύστημα, το οποίο δημιουργήθηκε, κατανέμει τις εργασίες σε ομάδες ειδικών, οι οποίοι θα τυγχάνουν στήριξης και από έμπειρους ακαδημαϊκούς, γνώστες στα είδη και τους οικότοπους της Κύπρου και οι οποίοι έχουν εμπειρία στη διαμόρφωση των διαταγμάτων. Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλιστεί η ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των απαραίτητων δεδομένων για την κατάρτιση των διαταγμάτων.