ΚΟΑ: Kατευθυντήριες οδηγίες για τα υγειονομικά μέτρα που αφορούν την άθληση

Τί ισχύει για τις προπονήσεις σε ανοικτές και κλειστές αίθουσες

gipedo αθληση, ΚΟΑ, υγειονομικά μέτρα

Τις κατευθυντήριες οδηγίες αναφορικά με τα μέτρα που αφορούν στην άθληση, οι οποίες ισχύουν από την 6η Δεκεμβρίου 2021, ανακοίνωσε ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, σε συνέχεια των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και του σχετικού διατάγματος ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2021 (ΚΔΠ 497/2021).

Σε ανακοίνωση ο ΚΟΑ αναφέρει ότι για όλες τις περιπτώσεις άθλησης (προπονήσεις σε ανοικτές και κλειστές εγκαταστάσεις καθώς και αγώνες) ισχύουν τα πιο κάτω:

(α) για πρόσωπα ηλικίας 6 έως 11 ετών, απαιτείται η επίδειξη είτε αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 7 ημερών, είτε πιστοποιητικού ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19 με ισχύ έξι μηνών από την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής τους θετικής διάγνωσης,

(β) για πρόσωπα ηλικίας 12 έως 17 ετών απαιτείται η επίδειξη είτε αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης ή εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, είτε πιστοποιητικού ολοκληρωμένου εμβολιαστικού σχήματος για την ασθένεια του COVID-19, είτε πιστοποιητικού ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19, με ισχύ έξι μηνών από την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής τους θετικής διάγνωσης,

(γ) για πρόσωπα ηλικίας 18 ετών και άνω απαιτείται η επίδειξη είτε πιστοποιητικού ολοκληρωμένου εμβολιαστικού σχήματος για την ασθένεια του COVID-19, είτε πιστοποιητικού ανάρρωσης από την ασθένεια του COVID-19, με ισχύ έξι μηνών από την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής τους θετικής διάγνωσης, είτε αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών, είτε αρνητικής εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19 με τη δειγματοληψία να έχει πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών.

Διεξαγωγή Άσκησης/Προπονήσεων
——————————-
Αναφορικά με την άθληση που διεξάγεται σε κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις όπως γυμναστήρια και σχολές χορού, ο ΚΟΑ διευκρινίζει ότι αυτή επιτρέπεται με βάση τα τετραγωνικά και συγκεκριμένα, (1 άτομο / 8 τετραγωνικά) μέτρα, με προϋπόθεση την ύπαρξη safe pass, όπως περιγράφεται πιο πάνω. Η χρήση αποδυτηρίων και παρεμφερών υποδομών δεν επιτρέπεται, εξαιρουμένων των αποδυτηρίων και παρεμφερών υποδομών των γυμναστηρίων, η λειτουργία των οποίων επιτρέπεται μόνο μέχρι τις 4:00 μ.μ. και με βάση τα τετραγωνικά μέτρα του χώρου και συγκεκριμένα, 1 άτομο / 20 τετραγωνικά μέτρα.

Σε κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις όπου διεξάγονται αθλήματα επαφής (όπως πολεμικές τέχνες), αλλά και αθλήματα χωρίς επαφή, επιτρέπεται η άθληση/προπόνηση με βάση τα τετραγωνικά μέτρα (1 άτομο 8 τετραγωνικά) και μέγιστο αριθμό τα 20 άτομα ανά αίθουσα προπόνησης, με προϋπόθεση την ύπαρξη safe pass, όπως περιγράφεται πιο πάνω.

Οι προπονήσεις ακαδημιών ομαδικών αθλημάτων όπως μπάσκετ, βόλεϊ κλπ. που διεξάγονται σε κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, επιτρέπονται με βάση τα τετραγωνικά (1 άτομο ανά 8 τετραγωνικά) και μέγιστο αριθμό τα 40 άτομα ανά αίθουσα προπόνησης για αίθουσες μέχρι 800 τετραγωνικά μέτρα και τα 60 άτομα ανά αίθουσα προπόνησης για αίθουσες άνω των 800 τετραγωνικών μέτρων, εξαιρουμένων των προπονητών.

Ο ΚΟΑ διευκρινίζει ότι η άθληση πρέπει να διεξάγεται σε ομάδες που δεν υπερβαίνουν τα 20 άτομα και χωρίς αλληλεπίδραση μεταξύ των ομάδων.

Οι προπονήσεις ακαδημιών ατομικών και ομαδικών αθλημάτων (π.χ. ποδοσφαίρου/μπάσκετ/βόλεϊ καθώς και τένις), που διεξάγονται σε υπαίθριες εγκαταστάσεις, επιτρέπονται νοουμένου ότι οι αθλούμενοι δεν υπερβαίνουν τα είκοσι 20 άτομα, εξαιρουμένων του/των προπονητή/ων ανά εγκατάσταση. Για την άθληση που διεξάγεται σε μεγάλα γήπεδα ποδοσφαίρου, ο συνολικός αριθμός προσώπων ανά αθλητική εγκατάσταση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα εξήντα (60) άτομα, εξαιρουμένων των προπονητών. Διευκρινίζεται ότι η άθληση πρέπει να διεξάγεται σε ομάδες που δεν υπερβαίνουν τα 20 άτομα και χωρίς αλληλεπίδραση μεταξύ των ομάδων.

Στις υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις Τοξοβολίας, επιτρέπεται η προπόνηση αθλητών/αθλητριών νοουμένου ότι δεν υπερβαίνουν τα 60 άτομα ανά εγκατάσταση.

Στις αθλητικές εγκαταστάσεις Σκόπευσης, επιτρέπεται η προπόνηση σε ομάδες που δεν υπερβαίνουν τα οκτώ (8) άτομα, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή, ανά αθλητική εγκατάσταση.

Σε υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις futsal, επιτρέπεται η ομαδική προπόνηση / παιχνίδι, νοουμένου ότι οι αθλούμενοι δεν υπερβαίνουν τα 18 άτομα σε περίπτωση χρήσης τριών (3) γηπέδων 5@5, τα 14 άτομα σε περίπτωση χρήσης δύο (2) γηπέδων 5@5, και τα 12 άτομα σε περίπτωση χρήσης ενός (1) γηπέδου 5@5 και με προϋπόθεση την ύπαρξη safe pass. Σημειώνεται ότι η προπόνηση/άθληση θα γίνεται χωρίς τη χρήση αποδυτηρίων και χωρίς την παροχή γαντιών και διακριτικών και με βάση πρωτόκολλο το οποίο έχει τύχει της έγκρισης του Υπουργείου Υγείας και έχει δημοσιευτεί στις 16 Μαΐου 2021.

Σύμφωνα με τον ΚΟΑ, για τις υπαίθριες αλλά και κλειστές αγωνιστικές κολυμβητικές δεξαμενές και δεδομένου ότι σε αυτές υπάρχουν αγωνιστικές διαδρομές, επιτρέπεται η ταυτόχρονη παρουσία δεκαπέντε (15) αθλούμενων ανά διαδρομή για δεξαμενές μήκους 50μ, και οκτώ αθλούμενων ανά διαδρομή για δεξαμενές μήκους 25μ, καθώς και ενός (1) προπονητή ανά διαδρομή και 6 ατόμων υποστηρικτικού προσωπικού (ναυαγοσώστες, επόπτες ασφαλείας κλπ) ανά δεξαμενή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αγωνιστικές διαδρομές στην κολυμβητική δεξαμενή, αλλά και σε δεξαμενές μικρότερων διαστάσεων, επιτρέπεται η ατομική προπόνηση με βάση τα τετραγωνικά μέτρα και συγκεκριμένα οκτώ (8) τετραγωνικά ανά άτομο.

Επιπρόσθετα, ο ΚΟΑ αναφέρει ότι επιτρέπεται η προπόνηση Υδατοσφαίρισης (water polo) με μέγιστο αριθμό ατόμων ανά κολυμβητική δεξαμενή τα 20 άτομα σε κολυμβητική δεξαμενή 25 μέτρων, και τα 34 άτομα σε κολυμβητική δεξαμενή 50 μέτρων, με προϋπόθεση την ύπαρξη safe pass, όπως περιγράφεται πιο πάνω (τόσο σε ανοικτές όσο και κλειστές κολυμβητικές δεξαμενές).

Για το άθλημα του Κλασσικού Αθλητισμού, επιτρέπεται σε υπαίθριες εγκαταστάσεις Στίβου, η προπόνηση αθλητών και αθλητριών που δεν υπερβαίνουν τα έξι (6) πρόσωπα ανά ομάδα, περιλαμβανομένου και του προπονητή, νοουμένου ότι ο συνολικός αριθμός προσώπων ανά αθλητική εγκατάσταση δεν υπερβαίνει τα ογδόντα (80) πρόσωπα.

Τονίζεται ότι, τόσο στην προπόνηση σε εσωτερικούς χώρους όσο και σε εξωτερικούς, επιβάλλεται η χρήση προστατευτικής μάσκας από τους προπονητές/γυμναστές. Νοείται ότι, η μη χρήση μάσκας από τους προπονητές/γυμναστές επιτρέπεται στην περίπτωση που αυτοί προπονούνται/γυμνάζονται μαζί με τους Αθλούμενους.

Διεξαγωγή Αγώνων
———————–
Για τη διεξαγωγή αγώνων, σύμφωνα με τον ΚΟΑ, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η δημιουργία συγκεκριμένου πρωτοκόλλου από την Ομοσπονδία ή τον διοργανωτή το οποίο θα τύχει έγκρισης από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.

Για τους αγώνες Κολύμβησης και Στίβου, συνεχίζει να ισχύει το πρωτόκολλο που δημοσιεύτηκε στις 8 Μαΐου 2021 και ο μέγιστος αριθμός ταυτόχρονης παρουσίας ατόμων ανά εγκατάσταση ανέρχεται στα 100 άτομα.

Για αγώνες Τοξοβολίας, σε γήπεδα που πληρούν τις προδιαγραφές της Ομοσπονδίας για διεξαγωγή αγώνα Ολυμπιακού Τόξου ανδρών και γυναικών, επιτρέπεται η ταυτόχρονη παρουσία 80 ατόμων ανά εγκατάσταση.

Για όλα τα υπόλοιπα αθλήματα που περιγράφονται πιο πάνω οι αγώνες θα διεξάγονται με τις ίδιες προϋποθέσεις όπως και η άσκηση/προπόνηση.

Επιπρόσθετα, για τη διεξαγωγή αγώνων επιτρέπεται η παρουσία θεατών, όπως αυτή καθορίζεται στο διάταγμα ημερ. 3 Δεκεμβρίου 2021 (ΚΔΠ 497/2021).

Διευκρινίζεται επίσης ότι κατά τη διεξαγωγή των αγώνων επιτρέπεται η χρήση αποδυτηρίων.

Σύμφωνα με τον ΚΟΑ, ο πιο πάνω κατάλογος εγκαταστάσεων δεν είναι εξαντλητικός. Σε περιπτώσεις που υπάρχει πρόθεση διεξαγωγής αγώνων σε εγκαταστάσεις που δεν αναφέρονται πιο πάνω, ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός των συμμετεχόντων θα καθορίζεται σε συνεργασία της Ομοσπονδίας με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού και το Υπουργείο Υγείας, αναλογικά με τους πιο πάνω αριθμούς.

Τέλος, ο ΚΟΑ αναφέρει ότι οι οδηγίες αυτές είναι συμπληρωματικές και δεν αντικαθιστούν τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο και τα σχετικά Διατάγματα που εκδόθηκαν.