Ε.Ε. – Έκτο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία: Τι περιλαμβάνει το κείμενο της απόφασης

Στην υιοθέτηση του έκτου πακέτου κυρώσεων με γραπτή διαδικασία αύριο το πρωί θα προχωρήσει το Συμβούλιο της Ε.Ε.

b 01 ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Στην υιοθέτηση του έκτου πακέτου κυρώσεων με γραπτή διαδικασία αύριο το πρωί θα προχωρήσει το Συμβούλιο της Ε.Ε. Οι πρέσβεις των κρατών-μελών θα συναντηθούν λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι τοπική ώρα για να διευθετήσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες.

Το κείμενο της απόφασης, που βρίσκεται στη διάθεση της «Κ», περιλαμβάνει την εξαίρεση για τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου μέσω αγωγών και τις ειδικές προβλέψεις για σειρά χωρών που θα αντιμετώπιζαν πρόβλημα ενεργειακής επάρκειας αν αναγκάζονταν να διακόψουν πλήρως τις εισαγωγές του πετρελαίου ή των προϊόντων του ως το τέλος του έτους. Περιλαμβάνει επίσης τη – συντονισμένη με το Ηνωμένο Βασίλειο – απαγόρευση ασφάλισης δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν στο ρωσικό πετρέλαιο από ευρωπαϊκές εταιρείες.

H Απόφαση του Συμβουλίου, συγκεκριμένα, αναφέρει: «Εάν η προμήθεια αργού πετρελαίου μέσω αγωγού από τη Ρωσία σε ένα περίκλειστο κράτος-μέλος διακοπεί για λόγους πέραν του ελέγχου αυτού του κράτους-μέλους, θα πρέπει να επιτρέπεται η εισαγωγή αργού πετρελαίου από τη Ρωσία διά θαλάσσης στο εν λόγω κράτος-μέλος, ως έκτακτη προσωρινή παρέκκλιση, έως ότου αρχίσει εκ νέου ο εφοδιασμός μέσω του αγωγού ή έως ότου το Συμβούλιο αποφασίσει ότι η απαγόρευση της εισαγωγής αργού πετρελαίου που παραδίδεται μέσω αγωγού θα ισχύει για το εν λόγω κράτος-μέλος».

Η διατύπωση αυτή παρέχει στην Ουγγαρία την εξασφάλιση που ζητούσε ότι, σε περίπτωση διακοπής της ροής μέσω του νότιου τμήματος του αγωγού Druzhba (που διέρχεται από την Ουκρανία), θα μπορεί να συνεχίσει να προμηθεύεται ρωσικό αργό (που θα φτάνει μέσω δεξαμενόπλοιων στην Κροατία). Η Ουγγαρία επέμενε η διατύπωση να αναφέρει συγκεκριμένα το ρωσικό πετρέλαιο. Η Τσεχία ζητούσε κι αυτή αντίστοιχες εξασφαλίσεις, αλλά δεν επέμενε ότι το πετρέλαιο πρέπει να είναι ρωσικό, καθώς διαθέτει διυλιστήριο που μπορεί να επεξεργαστεί άλλα είδη αργού.

Στη Βουλγαρία κατ’ εξαίρεση δίνεται η δυνατότητα εκτέλεσης συμβολαίων μεταφοράς ρωσικού πετρελαίου και πετρελαιοειδών διά θαλάσσης ως τις 31.12.2024, υπό τον όρο τα συμβόλαια αυτά να έχουν συμφωνηθεί πριν τεθεί εν ισχύι η Απόφαση. Η Βουλγαρία ζήτησε να εξαιρεθεί λόγω της μεγάλης εξάρτησής της από το ρωσικό πετρέλαιο και του γεγονότος ότι ήταν από τις πρώτες χώρες στις οποίες η Gazprom διέκοψε την παροχή αερίου. Η Κροατία, επίσης κατ’ εξαίρεση, θα έχει τη δυνατότητα ως το τέλος του 2023, να εισάγει από τη Ρωσία απασφαλτωμένο μαζούτ (vacuum gas oil), υπό τον όρο ότι δεν θα μπορεί να το εισάγει από αλλού.

Για να δοθούν οι αναγκαίες εξασφαλίσεις σχετικά με τους ίσους όρους ανταγωνισμού δεδομένου το πόσο φθηνό είναι το ρωσικό πετρέλαιο που μεταφέρεται μέσω αγωγών, η Απόφαση προβλέπει ότι οι χώρες που θα συνεχίσουν να το εισάγουν δεν θα μπορούν μετά την 31.12.2022 να μεταφέρουν ή να εξάγουν τα προϊόντα του σε άλλα κράτη-μέλη ή σε τρίτες χώρες. Προσωρινή εξαίρεση χορηγείται στην Τσεχία, η οποία θα μπορεί για 18 μήνες να συνεχίσει να εισάγει προϊόντα ρωσικού πετρελαίου (κυρίως ντίζελ) από άλλα κράτη-μέλη.

Σχετικά με την ασφάλιση των πλοίων, η απαγόρευση θα ισχύσει σε έξι μήνες από την επίσημη υιοθέτηση της Απόφασης. Αντίστοιχη περίοδο προσαρμογής αναμένεται να ανακοινώσει και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες για υιοθέτηση της απαγόρευσης από όλα τα μέλη της G7. Μόνο με τη λήψη του μέτρου από την Ε.Ε. και το Ηνωμένο Βασίλειο, ωστόσο, το πλήγμα για τη δυνατότητα της Ρωσίας να εξάγει το πετρέλαιό της διά θαλάσσης θα είναι σοβαρό.
Τέλος, απαλείφθηκε από τις κυρώσεις η απαγόρευση συναλλαγών στην αγορά ακινήτων για Ρώσους και ρωσικές εταιρείες, που περιλαμβανόταν στο αρχικό σχέδιο της Κομισιόν. Η Κύπρος ειδικά είχε ζητήσει τροποποίηση του συγκεκριμένου μέτρου.

Του Γιάννη Παλαιολόγου

Πηγή: Kathimerini.gr