Ταξίδια μόνο για εμβολιασμένους προωθεί η Κομισιόν

Νέες συστάσεις για τα μη απαραίτητα ταξίδια εκτός της ΕΕ

to taxidi einai proorismos1 εμβολιασμένοι, ΚΟΜΙΣΙΟΝ, πανδημία, ταξίδια

Προτεραιότητα στους εμβολιασμένους ταξιδιώτες ή αυτούς που έχουν αναρρώσει, με την επιφύλαξη ισχυρών διασφαλίσεων προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απευθύνοντας παράλληλα νέες συστάσεις για τα μη απαραίτητα ταξίδια εκτός της ΕΕ. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει συστηματικά να «ανοίξουν» εκ νέου σε όσους έχουν εμβολιαστεί με εμβόλια για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης άδειας χρήσης έκτακτης ανάγκης από τον ΠΟΥ, παράλληλα με το εκ νέου άνοιγμα σε όσους έχουν εμβολιαστεί με εμβόλια εγκεκριμένα από την ΕΕ, όπως συμβαίνει σήμερα.

Από την 1η Μαρτίου 2022, η Επιτροπή προτείνει να ισχύσει μια εξορθολογισμένη προσέγγιση, η οποία θα εξαρτάται πλήρως από το καθεστώς του ταξιδιώτη και όχι από τη χώρα αναχώρησης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν την είσοδο μόνο σε ταξιδιώτες που έχουν εμβολιαστεί ή αναρρώσει, ή σε ταξιδιώτες με ουσιώδη καθήκοντα ή ανάγκες. Ο κατάλογος των χωρών με επαρκώς καλή επιδημιολογική κατάσταση, από τις οποίες θα πρέπει να είναι δυνατά όλα τα ταξίδια, θα πρέπει να καταργηθεί.

Όπως σημειώνει η Κομισιόν, οι συχνές επικαιροποιήσεις του καταλόγου έχουν καταστήσει δύσκολο τον προγραμματισμό των ταξιδιών για τους ταξιδιώτες. Οι νέοι κανόνες θα είναι σαφέστεροι και ευκολότερα αναγνωρίσιμοι για τους ταξιδιώτες και θα καταστήσουν το σύστημα πιο λειτουργικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι με την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης παγκοσμίως, είναι επίσης σκόπιμο να αρθούν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί με βάση το καθεστώς ενός ατόμου και όχι με βάση τη χώρα από την οποία προέρχεται. Η αλλαγή αυτή δεν θα πραγματοποιηθεί πριν από την 1η Μαρτίου 2022, ώστε να δοθεί στις τρίτες χώρες ο χρόνος να αυξήσουν περαιτέρω τα ποσοστά εμβολιασμού τους. Θα εξαρτηθεί επίσης από προηγούμενη αξιολόγηση της κατάστασης εμβολιασμού εκτός της ΕΕ.

philenews.com